Är det olagligt att flagga?

Innehållsförteckning:

 1. Är det olagligt att flagga?
 2. Vad betyder Halvstång?
 3. Vilka flaggor får man inte hissa?
 4. Kan man få böter om man inte tar ner flaggan?
 5. Varför har vi flaggor?
 6. Varför flaggar man på halv stång idag?
 7. Får man ha svenska flaggan uppe dygnet runt?
 8. Vad gäller vid flaggning?
 9. Måste man flagga om man har flaggstång?
 10. Måste man ta ner flaggan?
 11. Vilka dagar flaggar man?

Är det olagligt att flagga?

Sverige skiljer sig däremot från Danmark när det gäller flaggreglerna. Enligt Riksarkivet finns det ingen lag som styr vilka flaggor som får hissas i Sverige.

Vad betyder Halvstång?

Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning. Vid dödsfall den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter. Vid begravning dagen för jordfästning. När denna är avslutad hissas flaggan i topp för att antingen halas ned omedelbart eller vid ordinarie tid.

Vilka flaggor får man inte hissa?

Utländska medborgare som är bosatta i Sverige har full rätt att hissa den egna nationsflaggan. Däremot får ett lands flagga aldrig hissas under ett annat lands flagga. Det får alltså bara finnas en nations flagga på varje stång.

Kan man få böter om man inte tar ner flaggan?

Den bör halas ner vid solnedgång, eller som senast kl 21. Du bestämmer själv vilka dagar du vill flagga. … Reglerna är inga lagar, så du kan inte få böter eller liknande om du skulle ha flaggan hissad hela sommaren.

Varför har vi flaggor?

Den mest kända användningen av flaggor torde vara användningen som nationsflagga. Att ett land har en flagga som symbol har blivit så vanligt, att det numera nästan ses som en del i steget mot suveränitet för nya länder att anta en flagga. Samtliga självständiga stater i världen har idag en flagga.

Varför flaggar man på halv stång idag?

Flaggning på “halv stång” förekommer som regel den dag dödsfallet inträffat eller dagen efter, samt den dag då begravningen äger rum. Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den halas ner omedelbart eller vid ordinarie tid. Flaggning på “halv stång” äger företräde för allmänna flaggdagar.

Får man ha svenska flaggan uppe dygnet runt?

När flaggan är hissad ska det normalt vara ljust ute. Vimpeln däremot, får vara hissad dygnet runt. … På kvällen halas flaggan genom att först hissas i topp och sedan halas ned. Fritidsbåtar får föra svensk flagga alla tider på dygnet när de är under gång.

Vad gäller vid flaggning?

 • Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00.
 • Från 1 november till och med 28(29) februari hissas flaggan klockan 09.00.
 • Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast klockan 21.00.
 • Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång.

Måste man flagga om man har flaggstång?

Flaggan signalerar också samhörighet med andra svenskar och respekt för våra viktiga grundläggande svenska demokratiska och frihetliga värden”. Det är styggelse att på en flaggdag ha flaggstången utan flagga. Nu fram på våren är det många flaggdagar. Se nu omgående till att du kan hissa flaggan.

Måste man ta ner flaggan?

Flaggan bör hissas klockan 08.00 och halas vid solens nedgång, dock senast kl 21.00. Men för dig som enskild person, för föreningar och civila företag råder en viss frihet att flagga på tider som passar. Flagga hellre än att låt bli, även om du inte kan följa tiderna full ut!

Vilka dagar flaggar man?

Flaggdagar

 • 1 januari – nyårsdagen.
 • 28 januari – konungens namnsdag.
 • 12 mars – kronprinsessans namnsdag.
 • Påskdagen.
 • 30 april – konungens födelsedag.
 • 1 maj.
 • Pingstdagen.
 • 29 maj – Veterandagen.