Är det väjningsplikt vid stoppskylt?

Innehållsförteckning:

 1. Är det väjningsplikt vid stoppskylt?
 2. Vilka är Väjningsreglerna?
 3. Vilken väg räknas som huvudväg?
 4. Varför måste man stanna vid stopplikt?
 5. Hur vet man att det är Högerregel?

Är det väjningsplikt vid stoppskylt?

”Stop”-märket sätts upp vid särskilt farliga korsningar eller där trafikintensiteten är hög. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt används tillsammans med ”Stop”-märket tilläggstavlan ”Flervägsstopp”. Vägmärket Väjningsplikt anger att du har väjningsplikt mot alla fordon på den korsande vägen.

Vilka är Väjningsreglerna?

Väjningsregler har skapats för att trafikanter ska veta hur de ska agera i situationer som uppstår i trafiken….Det finns 7 stycken väjningsregler.

 • Väjningsplikt.
 • Stopplikt.
 • Högerregeln.
 • Flervägsstopp.
 • Bussregeln.
 • Utfartsregeln.
 • Blockeringsregeln.

Vilken väg räknas som huvudväg?

Begreppet ”huvudväg” existerar inte. Eftersom skyltar och liknande saknas ska du gå efter högerregeln, som ”[…] … Högerregeln tar ingen hänsyn till hur stora vägarna är, vilken vinkel de har, hur mycket trafik som kommer med mera. Finns inga märken eller signaler = gå efter högerregeln!

Varför måste man stanna vid stopplikt?

Skälet till att man har stopplikt vid vissa korsningar är att det bedöms som absolut nödvändigt att stanna för att uppmärksamma eventuell korsande trafik INNAN man fortsätter med hänsyn till skymd sikt eller högre hastighet.

Hur vet man att det är Högerregel?

När två fordons1 kurser skär varandra har förare väjningsplikt2 mot det fordon som närmar sig från höger. Högerregeln gäller överallt, exempelvis i trevägskorsningar och, när du kör inne på till exempel parkeringsplatser eller andra öppna platser men även i terräng.

Leave a Comment