Är försäkringspremier avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

  1. Är försäkringspremier avdragsgilla?
  2. Vad kan jag dra av på företaget enskild firma?
  3. Är ansvarsförsäkring avdragsgill?
  4. Är hemförsäkring avdragsgill?
  5. Är självrisk sjukvårdsförsäkring avdragsgill?
  6. När ska man förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkring?
  7. Hur deklarerar man sjukvårdsförsäkring?
  8. Är försäkringsersättning avdragsgill?

Är försäkringspremier avdragsgilla?

Du får normalt göra avdrag för premier för försäkringar som du har tecknat för din näringsverksamhet – exempelvis ansvars- och avbrottsförsäkring eller sakförsäkring för inventarier. … Premie för grupplivförsäkring som du som enskild näringsidkare tecknar för dig själv får du dra av.

Vad kan jag dra av på företaget enskild firma?

Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla. Det betyder att du får dra av alla kostnader som har anknytning till den verksamhet du bedriver.

Är ansvarsförsäkring avdragsgill?

Den som i sitt arbete riskerar att få betala skadestånd kan teckna en ansvarsförsäkring. Denna utgift får dras av som omkostnad. Det kan exempelvis gälla läkare, advokater och revisorer. Vanligtvis sker avdraget i näringsverksamhet men kan också göras från löneinkomster i inkomstslaget tjänst.

Är hemförsäkring avdragsgill?

SVAR: Ja, försäkringspremier för försäkringar som du tecknat för din näringsverksamhet är normalt avdragsgilla. Detta gäller exempelvis för din kombinerade företagsförsäkring och ditt företags fordon. Särskilda regler gäller dock för privata sjukvårdsförsäkringar och grupplivförsäkringar.

Är självrisk sjukvårdsförsäkring avdragsgill?

Ja, kostnaden för sjukvårdsförsäkring är avdragsgill. Det innebär att företag får göra avdrag för kostnaden för försäkringen som de köpt till de anställda. … Övriga delen av försäkringen ska däremot förmånsbeskattas med 60% och innebär bl. a. kostnader för läkemedel, operation och vård på sjukhus.

När ska man förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkring?

Exempel: Under 2019 betalar din arbetsgivare 1 000 kronor i månadspremie för en sjukvårdsförsäkring som även täcker kostnader för rehabilitering etc. Då blir din skattepliktiga förmån 600 kr. Tjänar du högst cirka 39 000 i månaden under 2019 blir förmånsskatten 1 kronor om din kommunalskatt är 32 kronor.

Hur deklarerar man sjukvårdsförsäkring?

En vårdförsäkringsförmån jämställs med lön och beskattas på samma sätt. Det innebär att du som arbetsgivare betalar både arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag för förmånen. Du behöver också lämna uppgifter om förmånen och skatteavdraget på medarbetarens lönespecifikation.

Är försäkringsersättning avdragsgill?

Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är vanligen skattefria enligt 8 kap. 22 § IL. … Skattefriheten gäller för sådan ersättning som håller den anställde skadelös, vare sig det gäller reparation eller återanskaffning av egendomen, i den mån skadan inte täcks av försäkring.

Leave a Comment