Är Tessin säkert?

Innehållsförteckning:

 1. Är Tessin säkert?
 2. Hur räknar man ut värdet på ett hyreshus?
 3. Hur räknar man ut latent skatteskuld på ett hyreshus?
 4. Hur många lägenheter kan man äga?
 5. Vad ska man tänka på vid köp av hyresfastighet?
 6. Varför investera i fastigheter?
 7. Vem äger Tessin?
 8. Hur jobbar man med fastigheter?
 9. Vad är en latent skatteskuld?
 10. Hur räknar man ut latent skatt?
 11. Hur många lägenheter får man köpa?

Är Tessin säkert?

För det andra, bör du se till vilka säkerheter som ställs av låntagaren bakom ett projekt. Alla lån som marknadsförs via Tessin är säkerställda. Det innebär, att om bolaget bakom ett projekt går i konkurs, kan långivarna tillgodogöra sig värdet i säkerheterna för att få lånet återbetalat.

Hur räknar man ut värdet på ett hyreshus?

Nu ser förutsättningarna ut enligt följande:

 1. Inkomst, samma som innan: 473.000 SEK.
 2. Driften, samma som innan: 126.000 SEK.
 3. Kassaflöde, som innan: 347.000 SEK.
 4. Ny ränta: 3 %
 5. Nytt förhandlat pris: 4.950.000 SEK.
 6. Ny ROI på totalt kapital: 3 = 7.01 %
 7. Ny räntekostnad: 3 % x 85 % x 4.950.0.225 SEK.

Hur räknar man ut latent skatteskuld på ett hyreshus?

Latent skatt beräknas genom att multiplicera bolagsskatten med skillnaden mellan det av parterna överenskomna fastighetsvärdet och det skattemässiga restvärdet för fastigheterna i bolaget.

Hur många lägenheter kan man äga?

Det finns inte någon lag som reglerar hur många bostadsrätter som en person får äga. Däremot finns det regleringar kring vem som kan bli medlem i en bostadsrättsförening och därmed äga en bostadsrätt. För att få äga en bostadsrätt måste föreningen godta dig som medlem, 2 kap 1 § Bostadsrättslagen.

Vad ska man tänka på vid köp av hyresfastighet?

Räknexempel på en hyresfastighet

 1. de ger en förutsägbar inkomst (och förutsägbara utgifter)
 2. de går ofta att belåna till förmånliga villkor.
 3. de är relativt enkla att räkna på
 4. de ger bra skattemässiga fördelar och effekter.
 5. de är långsiktiga investeringar.

Varför investera i fastigheter?

Som investerare i fastigheter kan du själv styra över ditt ekonomiska risktagande. En billigare och mer osäker fastighetsinvestering kan ge högre avkastning, men de medför också en större risk. En investering i den högre prisklassen ger generellt lägre vinster men anses vara en säkrare investering.

Vem äger Tessin?

Vem driver Tessin.com? Tessins plattform är en elektronisk anslagstavla som drivs av Tessin Nordic AB (5), som ägs av bl. a. Stronghold Invest, NFT Ventures samt bolagets grundare.

Hur jobbar man med fastigheter?

Som fastighetsförvaltare får du möjlighet att leda och styra arbetet i och omkring de fastigheter du sköter samt planera och driva utvecklingsprojekt av olika slag. Arbetet är också socialt och serviceinriktat då man har mycket kontakt med både medarbetare och hyresgäster.

Vad är en latent skatteskuld?

Latent skatteskuld innebär en (dold) skuld som kan aktualiseras någon gång i framtiden. Den latenta skulden är dold för att den aldrig kan anges till ett exakt belopp, beroende på flera okända faktorer sin exempelvis den skattskyldigas övriga inkomster, vinstens storlek mm.

Hur räknar man ut latent skatt?

Latent skatt beräknas genom att multiplicera bolagsskatten med skillnaden mellan det av parterna överenskomna fastighetsvärdet och det skattemässiga restvärdet för fastigheterna i bolaget.

Hur många lägenheter får man köpa?

Det finns inte någon lag som reglerar hur många bostadsrätter som en person får äga. Däremot finns det regleringar kring vem som kan bli medlem i en bostadsrättsförening och därmed äga en bostadsrätt. För att få äga en bostadsrätt måste föreningen godta dig som medlem, 2 kap 1 § Bostadsrättslagen.

Leave a Comment