Finns Islamiska staten kvar?

Innehållsförteckning:

 1. Finns Islamiska staten kvar?
 2. I vilka länder finns IS?
 3. Hur finansierar sig IS?
 4. Vad vill Al-Qaida uppnå?
 5. Vad är skillnaden mellan is och Al-Qaida?
 6. Hur ser terrorismen ut idag?
 7. Vad vill Al Qaida uppnå?
 8. Vilka länder i världen är muslimska?
 9. Vad har hänt med Al-Qaida?
 10. Vad har al-Qaida för mål?
 11. Vad har hänt med Al Qaida?
 12. Finns Al Qaida kvar?

Finns Islamiska staten kvar?

Den islamiska staten (IS) är en islamistisk militant terroristgrupp som idag kontrollerar stora områden i Irak och Syrien. I juni 2014 deklarerade IS att de har etablerat en islamsk stat i de områden de hade tagit kontroll över. Det erkändes aldrig internationellt som en stat.

I vilka länder finns IS?

Islamiska staten (förkortat IS, och tidigare även ISIS; arabiska: al-Dawla al-Islamiyya) är en väpnad salafistisk terrororganisation och tidigare icke-erkänd statsbildning som mellan 20 verkade inom främst Iraks och Syriens territorier.

Hur finansierar sig IS?

Dagens ETC. Islamiska staten har lagt beslag på de flesta av Syriens oljefält och beräknas nu dra in miljontals kronor per dag på försäljning av råolja.

Vad vill Al-Qaida uppnå?

Grunderna till cellen al-Qaida lades 1988 av bland andra Usama bin Ladin i kampen mot den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. … Al-Qaida har sin religiösa grund i Wahhabi-rörelsen och det slutgiltiga målet för al-Qaida är att införa denna variant av politisk islam i hela den islamiska världen.

Vad är skillnaden mellan is och Al-Qaida?

IS har sina rötter i al-Qaida och delar mycket av sin ideologi med dem. Både al-Qaida och IS strävar efter att upprätta kalifat (en islamistisk stat). Men till skillnad från IS, anser al-Qaida att det inte kan upprättas kalifat förrän västerländska styrkor har besegrats och lämnat muslimska länder.

Hur ser terrorismen ut idag?

Terrorismen utgör ett allvarligt hot mot den globala och lokala säkerheten. Sedan sekelskiftet har antalet terrorattacker ökat kraftigt. År 2016 drabbades världen av sammanlagt 13 488 terrorattacker som krävde över 34 676 dödsoffer.

Vad vill Al Qaida uppnå?

Grunderna till cellen al-Qaida lades 1988 av bland andra Usama bin Ladin i kampen mot den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. … Al-Qaida har sin religiösa grund i Wahhabi-rörelsen och det slutgiltiga målet för al-Qaida är att införa denna variant av politisk islam i hela den islamiska världen.

Vilka länder i världen är muslimska?

Majoriteten av världens muslimer bor i Asien, i länder som Pakistan, Bangladesh och Indonesien. Det finns uppskattningsvis drygt 450 000 personer i Sverige som har sina rötter i muslimska länder [PewForum].

Vad har hänt med Al-Qaida?

Efter talibanregimens fall och USA:s militära attacker mot al-Qaidas baser och infrastruktur i Afghanistan i slutet av 2001 inleddes en ny fas i al-Qaidas historia. Flera medlemmar har antingen dödats eller fängslats (internerade bland annat på Guantánamobasen på Kuba, se vidare kriget mot terrorn).

Vad har al-Qaida för mål?

Al-Qaidas ideologi är att den muslimska världen är under attack från icke-muslimska länder i allmänhet, och USA och Israel i synnerhet. Västländernas dominans över muslimska länder har därför gjort det obligatoriskt för alla muslimer att delta i militant jihad mot västvärlden, enligt al-Qaida.

Vad har hänt med Al Qaida?

Efter talibanregimens fall och USA:s militära attacker mot al-Qaidas baser och infrastruktur i Afghanistan i slutet av 2001 inleddes en ny fas i al-Qaidas historia. Flera medlemmar har antingen dödats eller fängslats (internerade bland annat på Guantánamobasen på Kuba, se vidare kriget mot terrorn).

Finns Al Qaida kvar?

Al-Qaida är ett islamistiskt terrornätverk upprättat av Osama bin Laden. Olika underrättelsetjänster världen över menar att “Al-Qaida har goda tillväxtförhållanden globalt och nu har ett större medlemskap än någonsin tidigare”.

Leave a Comment