Har jag dålig hörsel?

Innehållsförteckning:

  1. Har jag dålig hörsel?
  2. Hur pratar man med någon som hör dåligt?
  3. Var kan man göra hörseltest?
  4. Vad visar ett audiogram?
  5. Hur vet man om man har bra hörsel?

Har jag dålig hörsel?

Det här är vanliga symtom på nedsatt hörsel: Du tycker att andra pratar otydligt och svagt. Du har svårt att höra vad någon säger när många pratar samtidigt. Du har svårt att höra vad någon säger när din omgivning är bullrig.

Hur pratar man med någon som hör dåligt?

Råd vid samtal

  • Vänd ansiktet mot den hörselskadade personen och se till att ditt ansikte är belyst. …
  • Var nära den hörselskadade vid samtal. …
  • Tala tydligt (en person åt gången) med tydliga läpprörelser och undvik att skrika. …
  • Ställ frågor så att du får veta om personen har uppfattat dig rätt.

Var kan man göra hörseltest?

Ett hörseltest online och ett hörseltest på en klinik hos en legitimerad audionom är två olika saker. Ett hörseltest online är ett snabbtest av din hörsel och ger en indikation på hur du hör samt om det kan vara dags att boka in ett hörseltest hos en legitimerad audionom på en klinik.

Vad visar ett audiogram?

Audiogrammet visar din hörsel och vad du kan uppfatta vid olika frekvenser (hörtrösklar). Hörtröskeln visar när du hör ett visst ljud. En hörtröskel anses vara inom normalområdet mellan -10 och 20 dB.

Hur vet man om man har bra hörsel?

Vid måttligt nedsatt hörsel har du svårt att höra mellan 41 till 70 dB och vid gravt nedsatt hörsel hör du inte ljud mellan 71 till 90 dB. Den lägsta ljudnivå som personer med mycket gravt nedsatt hörsel kan höra är cirka 95 dB. Första steget till en bättre hörsel är att göra ett hörseltest.

Leave a Comment