Har man olycksfallsförsäkring via jobbet?

Innehållsförteckning:

  1. Har man olycksfallsförsäkring via jobbet?
  2. Vad är kollektivavtalade försäkringar?
  3. Hur mycket får man från AFA vid arbetsskada?
  4. Vad täcker Fora försäkring?
  5. Vilka försäkringar ingår i unionen?
  6. Vad är AGS kl?

Har man olycksfallsförsäkring via jobbet?

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer. Du kan också få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Du kan även få ersättning för sveda och värk.

Vad är kollektivavtalade försäkringar?

De kollektivavtalade försäkringar som ingår i försäkringsavtalet ger de anställda ett omfattande försäkringsskydd som täcker de flesta situationer i arbetslivet, till exempel sjukdom, skada eller föräldraledighet. Vilka situationer som försäkringarna täcker beror på om de anställda räknas som arbetare eller tjänsteman.

Hur mycket får man från AFA vid arbetsskada?

Ersättning från försäkringen: Inkomstförlust: 4250 kr (skattepliktigt)

Vad täcker Fora försäkring?

Försäkringsavtalet som tecknas hos Fora är ett färdig paket av kollektivavtalade försäkringar. För anställda ger försäkringsavtalet skydd vid sjukdom och skada. Försäkringarna gäller för alla anställda som får lön, oavsett anställningsform.

Vilka försäkringar ingår i unionen?

Förmånliga försäkringar för yrkesverksamma medlemmar, egenföretagare, studenter och pensionärer. Genom samarbete med Bliwa, If och Folksam erbjuder Unionen möjlighet för sina medlemmar att själva teckna försäkringar till förmånliga priser.

Vad är AGS kl?

Särskild AGS-KL-förmån gäller dig som är anställd i kommuner, regioner och vissa kommunala företag. Förmånen kan betalas när Försäkringskassan efter dag 180 i sjukperioden har beslutat att sjukpenning inte ska lämnas därför att de bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Leave a Comment