Hur gör man en böjd linje i InDesign?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en böjd linje i InDesign?
 2. Hur gör man en pil i InDesign?
 3. Hur böjer man text i InDesign?
 4. Hur skriver man i Indesign?
 5. Hur får man fram spalter i Indesign?
 6. Hur gör man kolumner i Indesign?
 7. Kan Anfang?
 8. Hur gör man Anfang?
 9. Vad är ett Anfang?

Hur gör man en böjd linje i InDesign?

Välj ritstiftet och skapa den första övergångspunkten för det böjda segmentet genom att dra med musen. Flytta ritstiftet och dra för att skapa en kurva med en andra övergångspunkt. Håll sedan ned Alt och dra riktningslinjen mot den andra änden för att ange lutningen på nästa kurva. Släpp tangenten och musknappen.

Hur gör man en pil i InDesign?

Skapa pilar med start- och slutformer Använda linjeverktyget för att rita en linje eller skapa en öppen bana. Markera en linje eller en bana, öppna linjepanelen och välj ett format på menyerna Början och Slut. Du använder menyn Början till att ange formen för den första slutpunkten på en bana (dvs.

Hur böjer man text i InDesign?

Välj Text > Text på bana > Alternativ. Du kan också dubbelklicka på verktyget Bantext. Skriv in ett värde i punkter för Mellanrum. Med högre värden tar du bort det ökade mellanrummet mellan tecknen som finns på skarpa böjar och vinklar.

Hur skriver man i Indesign?

Skriva text i ett dokument Dra med textverktyget för att skapa en ny textram, eller klicka inuti en befintlig textram. Dubbelklicka i en befintlig textram med ett markeringsverktyg. Textverktyget väljs automatiskt.

Hur får man fram spalter i Indesign?

Lägga till spalter i en textram

 1. Använd markeringsverktyget när du markerar en ram eller textverktyget när du klickar i textramen eller markerar text.
 2. Välj Objekt > Alternativ för textramar.
 3. Ange antalet spalter, bredden på spalterna och mellanrummet mellan spalterna i textramen.

Hur gör man kolumner i Indesign?

Lägga till spalter i en textram

 1. Använd markeringsverktyget när du markerar en ram eller textverktyget när du klickar i textramen eller markerar text.
 2. Välj Objekt > Alternativ för textramar.
 3. Ange antalet spalter, bredden på spalterna och mellanrummet mellan spalterna i textramen.

Kan Anfang?

Anfang är inom kalligrafin och typografin en förstorad och ofta omarbetad och utsmyckad initial (första bokstav) i en text. Bruket uppkom på 600-talet.

Hur gör man Anfang?

Markera det första tecknet i ett stycke. Gå till INFOGA > anfang. Välj det anfangalternativ du vill ha. Om du vill skapa en anfang som sitter i stycket, välj Nedsänkt.

Vad är ett Anfang?

Anfang är inom kalligrafin och typografin en förstorad och ofta omarbetad och utsmyckad initial (första bokstav) i en text. Bruket uppkom på 600-talet. Under medeltiden kunde handskrifternas anfanger uppta en hel boksida. … På några andra språk kallas en anfangsbokstav “initial”.