Hur gör man en slänt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en slänt?
 2. När behövs stödmur?
 3. Hur plantera marktäckare i slänt?
 4. Hur bildas terrasser?
 5. Varför är ytan viktig när det gäller vägen?
 6. Hur man bygger en stödmur?

Hur gör man en slänt?

Bygg slänten av schaktmassor med mycket lera och sten. Forma och gör slänten hård med grävmaskin. Vänta till dess rullgräset börjar säljas. Beställ gräs och lägg ut jordmån enligt leverantörs beskrivning.

När behövs stödmur?

Ibland behöver man bygga en stödmur i trädgården; för att ta upp en nivåskillnad i en sluttning eller mellan ytor som är för branta och behöver planas ut. Stödmuren fixerar massorna och förhindrar att de rör sig mellan olika marknivåer.

Hur plantera marktäckare i slänt?

Etablera marktäckarna Det går att plantera genom att göra hål i form av ett kryss i termisk eller nålfitat duk, men bra att avvakta minst ett år. – Liksom alla växter så mår även marktäckare bra av näring och helst lite ny livgivande mull, såsom kogödsel eller kompost på vårkanten, säger Cajsa.

Hur bildas terrasser?

Terrass är den markyta som en väg byggs på. Med terrassering menas att schakta jord och berg i skärningar, transportera dessa massor till utfyllnad av vägbankar, packa fyllningarna till en bärig terrassyta samt anordna vägtrummor, diken och andra delar av vägens avvattningssystem.

Varför är ytan viktig när det gäller vägen?

3.2.1 Slitlager Slitlagret är det översta lagret i en vägkonstruktion och därmed det lager som ska uppfylla alla krav som ställs på vägytan. Slitlagrets primära uppgift (funktion) är att förse vägen med en yta som är säker och bekväm att köra på.

Hur man bygger en stödmur?

Så här bygger du en stödmur

 1. Gräv ut för muren. Gräv ut lika långt bakom muren som muren är hög. …
 2. Täck över med fiberduk. När du grävt ut grunden för stödmuren ska en fiberduk läggas över jordytan. …
 3. Fyll på med bergskross. …
 4. Lägg ut stenmjöl. …
 5. Lägg första raden stenar. …
 6. Lägg ut dräneringsrör. …
 7. Fortsätt mura. …
 8. Sätt upp geonät.

Leave a Comment