Hur gör man ett långt streck?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man ett långt streck?
  2. Vad betyder tankstreck?
  3. Hur skriver man bindestreck?
  4. Hur gör man en dialog?
  5. Hur använder man bindestreck med och?

Hur gör man ett långt streck?

Hur gör jag tankstreck?

  1. Tankstreck på PC med numeriskt tangentbord. CTRL+ – på det numeriska tangentbordet.
  2. Tankstreck på laptop/bärbar PC. Om du är i Word så skriv två bindestreck (–) efter varandra, gör mellanslag och fortsätt sedan skriva. …
  3. Tankstreck på Mac. Alt + bindestreck (-)

Vad betyder tankstreck?

Tankstreck är ett skiljetecken som används i skrift för att markera paus eller emfas. … Tankstrecket används ofta för att ange repliker (därav tankstreckets andra namn talstreck, replikstreck, anföringsstreck eller pratminus).

Hur skriver man bindestreck?

I svenskan används bindestreck bl. a. vid avstavning, för underförstådda orddelar, i tillfälliga sammansättningar och i sammansättningar med bokstav, bokstavsgrupp, siffra, tal och förkortning. Man skriver alltså g-klav, 2010-talet, 80-procentig, kabel-tv-nät, EU-ordförandeskap, Hb-värde.

Hur gör man en dialog?

Svar: På svenska kan man välja om man vill använda talstreck eller citattecken för att markera dialog i skriven text. Det finns för- och nackdelar med båda varianter. Många föredrar citattecken eftersom det gör det tydligare var en replik slutar, medan andra tycker att talstreck gör det tydligare vad som är en replik.

Hur använder man bindestreck med och?

Du kan bara använda bindestreck på det här sättet om de sammansatta orden faktiskt har en gemensam del. Det händer ibland att bindestreck smyger sig in bara för att två ord ofta används tillsammans, som i ”barn- och ungdomar”, ”små- och medelstora företag” och ”vård- och omsorg”.

Leave a Comment