Hur gör man matriser i Unikum?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man matriser i Unikum?
  2. Hur gör man en pedagogisk planering?
  3. Hur gör man en pedagogisk kartläggning?
  4. Vad ska ingå i en pedagogisk planering?
  5. Hur gör man en LPP?

Hur gör man matriser i Unikum?

De matriser du skapar själv i matriseditorn i Skolbanken är tänkt att användas för formativ bedömning med eleverna, men kan även användas för andra ändamål….Skapa en matris Skriv ut

  1. Från din startsida, gå till Skolbanken.
  2. Gå till fliken Matriser.
  3. Klicka på Skapa ny.

A AP

Hur gör man en pedagogisk planering?

Planeringen bör vara enkel, tydlig och bestå av exempel så att eleverna förstår vad de ska göra och i vilket syfte. Eftersom metoddelen ofta saknas kan läraren själv heller inte använda den i utvärderingssyfte. Hur ska läraren värdera metodiska val och den egna insatsen om det saknas i planeringen?

Hur gör man en pedagogisk kartläggning?

Delar i en pedagogisk utredning En kartläggning ska vara objektiv och belysa elevens hela skolsituation och lärmiljö. Det är viktigt att kartläggningen görs på organisation, grupp och individnivå. Här ingår bland annat att dokumentera och sammanställa tidigare anpassningar och stöd.

Vad ska ingå i en pedagogisk planering?

Planeringen bör vara utformad så att det är tydligt för eleverna vad de förväntas att lära, hur detta lärande ska gå till och hur deras kunskaper kommer att bedömas. … Den ska visa på elevens framsteg i olika ämnen samt vara kopplad till de nationella målen.

Hur gör man en LPP?

Här ska du skriva hur bedömningen kommer att gå till (skriven text, muntligt, problemlösande aktivitet etc.) och vad du kommer att bedöma i elevernas arbete. Viktigt att beskriva vad det är i elevernas arbete som ska bedömas, och inte att beskriva vad eleverna ska göra.Bah AP

Leave a Comment