Hur lång tid tar det att läka en bruten käke?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det att läka en bruten käke?
 2. Vad är Brillenhematom?
 3. Vad gör man åt en bruten käke?
 4. Vad menas med Subduralt?
 5. Vad innebär traumatisk skada?
 6. Vad är ett indirekt våld?
 7. Hur känns en bruten käke?
 8. Hur vet man om man har fått en liten hjärnblödning?
 9. Vad händer om man får en hjärnskada?
 10. Vad innebär en traumatisk hjärnskada och vilka kan symtomen vara?
 11. Vad är stressfraktur foten?

Hur lång tid tar det att läka en bruten käke?

Gapträning med bitklämma kan ordineras vid första återbesöket med målet att uppnå 40 mm interincisalt 4 veckor postoperativt. Vid utebliven förbättring kan Therabite övervägas. Slutkontroll bör ske 6 månader efter operation med röntgen för att säkerställa benig läkning av frakturen.

Vad är Brillenhematom?

KLINISKA FYND Brillenhematom och rhinorré (likvorläckage) är tecken på främre skallbasfraktur. Rhinorré indikerar kommunikation mellan näshåla och främre skallgropen.

Vad gör man åt en bruten käke?

Du behöver inte opereras om det är en liten spricka i okbenet. Du kan få rådet att äta lättuggad mat tills sprickan har läkt, eftersom tuggrörelserna kan göra att det läker sämre. Det är vanligt att bli opererad om benet inte ligger på plats. Du är vanligtvis sövd under operationen.

Vad menas med Subduralt?

En subduralblödning är en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Du kan få en sådan blödning efter ett slag mot huvudet. Blodet som samlas under skallbenet trycker mot hjärnan och kan leda till att du blir trött eller medvetslös. Ett annat ord för subduralblödning är subduralhematom.

Vad innebär traumatisk skada?

Förvärvade hjärnskadorna sker ofta vid en olycka eller våldsbrott och kallas därför traumatiska hjärnskador. Våld mot huvudet ger upphov till en primär skada på hjärnvävnaden på grund av de mekaniska krafter som uppstår. Man kan också få skador i hjärnan vid drog- och alkoholmissbruk.

Vad är ett indirekt våld?

Psykiskt våld Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.

Hur känns en bruten käke?

Du får en svullnad och ett blåmärke över kinden och under ögat. Kinden ser annorlunda ut, till exempel kan kindbenet se ut att sticka ut eller vara ojämn i konturen. Det är svårt att gapa och bita ihop. Du har domningar över kinden ner mot tänderna.

Hur vet man om man har fått en liten hjärnblödning?

Du får domningar eller förlamningar i ansiktet, armarna och benen, oftast i ena kroppshalvan. Du får svårt att prata och förstå. Du blir förvirrad. Du får synstörningar på ena ögat eller båda ögonen.

Vad händer om man får en hjärnskada?

Vår hjärna styr många olika funktioner, till exempel minne, motorik, balans, tal och språk. När hjärnan blir skadad kan en eller flera av dessa funktioner bli påverkade. Det kan innebära nedsatt rörelseförmåga, nedsatt språkförståelse och/eller talförmåga (afasi) och nedsatt kognitiv förmåga.

Vad innebär en traumatisk hjärnskada och vilka kan symtomen vara?

Hjärnskada – Symptom Förändringarna efter en hjärnskada kan innebära att aktiviteter som förr var självklara nu kan vara svåra eller omöjliga att utföra. En hjärnskada kan ge besvär som minnes- och koncentrationssvårigheter, mental trötthet, sämre motorik, förlamning, talsvårigheter och nedsatt balans.

Vad är stressfraktur foten?

Stressfraktur uppstår genom upprepad belastning som överskrider skelettets hållfasthet. Frakturen kallas därför i vissa fall även för utmattningsbrott. Dessa frakturer kan uppkomma i hela kroppen men är klart vanligast i fot och underben.

Leave a Comment