Hur många dör i trafiken varje år i världen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många dör i trafiken varje år i världen?
  2. Vilka hamnar mest i bilolyckor?
  3. Vilken tid på dygnet sker flest olyckor?
  4. Hur många dör i trafiken i hela världen?
  5. Hur många dör i trafiken varje år i Thailand?

Hur många dör i trafiken varje år i världen?

​Varje år dör över 1,3 miljoner människor i trafikolyckor. Därmed är också trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken i vissa åldersgrupper.

Vilka hamnar mest i bilolyckor?

Fallolyckan är den absolut vanligaste olyckan som sker i samhället, även i trafikmiljö. En av tre trafikolyckor i Stockholms stad är en fallolycka. I de allra flesta fall skadas fotgängaren måttligt eller lindrigt. Olyckorna är starkt väderberoende och sker oftast pga halka.

Vilken tid på dygnet sker flest olyckor?

De flesta trafikolyckorna orsakade av trötthet sker mellan klockan 02:00-05:00.

Hur många dör i trafiken i hela världen?

​Varje år dör över 1,3 miljoner människor i trafikolyckor. Därmed är också trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken i vissa åldersgrupper.

Hur många dör i trafiken varje år i Thailand?

Räknat i antalet dödsolyckor totalt på vägarna ligger Indien i topp med drygt 150 000 omkomna per år. Indien följs av Kina (58 022), Brasilien (38 651), USA (35 092), Indonesien (31 282), Thailand (21 745), Ryssland (20 308), Mexiko (16 039), Iran (15 932) och Sydafrika (14 071).

Leave a Comment