Hur många människor bor det i Amazonas?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många människor bor det i Amazonas?
  2. Hur är livet i regnskogen?
  3. Vilka djur trivs på savannen?
  4. Hur ofta regnar det i savannen?
  5. Vad händer om man skövlar regnskogen?

Hur många människor bor det i Amazonas?

Här lever också 34 miljoner människor, ungefär hälften i storstäder som Belém och Manaus. Men också många i regnskogen, där de livnär sig som jordbrukare, i olje- och gruvindustrin och på turism. Amazonas urfolk beräknas ha varit sju miljoner när de europeiska kolonisatörerna kom. I dag är de knappt tre miljoner.

Hur är livet i regnskogen?

Världens regnskogar är jordens rikaste platser när det gäller biologisk mångfald – här finns mer än hälften av alla landlevande djur- och växtarter! Skogarna ger oss mat, mediciner, rent vatten och bromsar klimatförändringarna genom att binda och lagra enorma mängder kol.

Vilka djur trivs på savannen?

Däggdjur dominerar faunan. Det finns omkring 30 arter herbivorer och 13 arter stora rovdjur. I mångfalden av gräsätare, bara för att nämna några få, finns gnu, zebra, olika gaseller, topi, elefant, buffel, giraff och kongoni. Serengeti är också berömt för sitt fågelliv, och drygt 400 arter har observerats.

Hur ofta regnar det i savannen?

Savannaklimatet varierar beroende på säsong. Under den våta säsongen är vädret varmt och en savanna får så mycket som 50 tum regn.  Men under den torra säsongen kan vädret vara extremt varmt och nederbörden uppgår till bara fyra tum varje månad.

Vad händer om man skövlar regnskogen?

Regnskogen binder enorma mängder kol i träd och annan växtlighet. När Amazonas skövlas eller brinner frigörs enorma mängder kol ut i atmosfären i form av koldioxid, som är en växthusgas som bidrar till global uppvärmning. Det får förödande effekter för jordens klimat och för vår välfärd här på jorden.

Leave a Comment