Hur mycket tjänar man som logistiker?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket tjänar man som logistiker?
 2. Vad tjänar en Supply Chain Manager?
 3. Vad gör en Logistics Manager?
 4. Vad gör en Supply Chain Management?
 5. Är det lätt att få jobb som inköpare?
 6. Hur mycket tjänar en speditör?
 7. Vad gör en Transportplanerare?
 8. Vad är försörjningskedja?
 9. Vad omfattas av supply chain management konceptet?
 10. Vad krävs för att bli speditör?
 11. Vad tjänar en logistikkoordinator?
 12. Vad tjänar en nyutbildad civilekonom?
 13. Är det svårt att plugga till civilekonom?

Hur mycket tjänar man som logistiker?

Vilken lön har logistiker Medianlönen 2020 för civil- respektive högskoleingenjörer inom logistik och inköp i privat tjänst, med upp till fem års erfarenhet, var 37 000 respektive 34 000 kr per månad enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik.

Vad tjänar en Supply Chain Manager?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män201539 300 kronor43 000 kronor201638 700 kronor41 600 kronor201741 100 kronor44 000 kronor201841 600 kronor45 900 kronor

Vad gör en Logistics Manager?

Gemensamt för de flesta jobb inom logistik är att du arbetar med att planera, utforma och styra flöden av information eller material i en verksamhet. … Ibland delas logistik även in i fyra huvudområden; transport- och lageroptimering, materialadministration, logistikstrategi och supply chain management.

Vad gör en Supply Chain Management?

Som Supply Chain Manager ansvarar du för en grupp på 17 personer som sköter all kundsupport mot våra säljbolag. I rollen ingår också inköp mot interna och externa leverantörer, produktionsplanering, beredning av kundritningar samt prognoser, offerter och kalkyler.

Är det lätt att få jobb som inköpare?

För att få jobb som inköpare behöver du oftast en högskoleutbildning mot inköp. Logistikprogrammet eller civilekonom på högskola är bra, men det finns även specifika YH-utbildningar inom inköp, logistik och handel. Men utbildning är faktiskt inte ett krav hos alla arbetsgivare.

Hur mycket tjänar en speditör?

Marknadslön för Speditör Marknadslönen för speditörer ligger 2021 mellan 30 000 och 37 000 kronor per månad.

Vad gör en Transportplanerare?

Transportplanerare vid företag och industrier undersöker hur de varor som företaget tillverkar och/eller säljer ska transporteras mest effektivt. Transportledare vid ett godsförmedlingsföretag, en lastbilscentral eller ett åkeri har motsvarande uppgifter men åt olika kunder.

Vad är försörjningskedja?

En försörjningskedja är i grunden den process där du får ut din produkt eller tjänst till kunden, och hantering av försörjningskedjan är hanteringen av denna process. En enkel version av en försörjningskedja omfattar dig, dina leverantörer och kunderna.

Vad omfattas av supply chain management konceptet?

Supply chain management är också nära sammankopplat med logistik, där SCM är ett konkret tankesätt att se över de logistiska funktionerna ur en organisations synvinkel. Kedjan omfattar även de organisationer och processer som behövs för att skapa och leverera produkter och tjänster till konsumenten.

Vad krävs för att bli speditör?

Så blir du speditör

 • Gymnasieutbildning. Grundutbildning inom gymnasieskolan kan exempelvis vara handels- och administrationsprogrammet. Utbildningsguiden.
 • Eftergymnasial utbildning. Inom Yrkeshögskolan finns flera utbildningar inom spedition och transportplanering. Yrkeshögskolan.

Vad tjänar en logistikkoordinator?

Dela

LönAndel26-27.999 kr12,5 %28-29.999 kr18,75 %30-32.999 kr25 %33-35.999 kr31,25 %

Vad tjänar en nyutbildad civilekonom?

Månadslönen (median) för nyutexaminerade civilekonomer/ekonomer år 2019 var 31 000 kr. Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat.

Är det svårt att plugga till civilekonom?

Jag har överlag bra betyg och kommer troligtvis in på de flesta civilekonomsutbildningar i Sverige. Dock kommer jag nog inte få högre än ett E i matte 3,då jag upplever kursen som ganska svår. Samtidigt har jag inte pluggat speciellt mycket i den kursen, utan mest glidit med.

Leave a Comment