Hur nära grannens tomt får man sätta staket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur nära grannens tomt får man sätta staket?
 2. Hur hög får en häck vara mellan grannar?
 3. Får man plantera hög häck mot grannen?
 4. Vad gör man åt nyfikna grannar?
 5. Hur nära tomtgräns får man bygga?
 6. Hur nära tomtgräns får man bygga förråd?
 7. Hur hög får en häck vara i ett bostadsområde?
 8. Hur hög får en häck vara i villaområde?
 9. Hur hög får en häck vara vid en utfart?
 10. Hur hög får en häck vara i ett villaområde?
 11. Vad är en bra granne?
 12. Hur mycket får grannar störa Villa?
 13. Hur nära tomtgränsen får man bygga ett garage?
 14. Hur nära åkermark får man bygga?
 15. Hur nära tomtgränsen kan jag ställa en lekstuga?
 16. Hur nära får man bygga en friggebod?
 17. Hur hög får häcken vara på hörntomt?
 18. Hur hög får en häck vara i en korsning?
 19. Hur hög får en häck vara mot gatan?
 20. Hur hög får en häck vara ut mot gatan?

Hur nära grannens tomt får man sätta staket?

Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.

Hur hög får en häck vara mellan grannar?

Höjdgränsen gäller 10 meter åt vardera hållet mätt från gatans kantstenshörn. I hörnet mot gatukorsningen får häckar, buskar, plank eller murar vara max 70 centimeter över gatuplan. Höjdgränsen gäller 10 meter mot gatan och 5 meter mot gång- och cykelvägen mätt från gatans kantstenshörn.

Får man plantera hög häck mot grannen?

Häckar och buskar ska vara 60 centimeter innanför tomtgränsen. Om det är träd eller en häck mot en granne bör man plantera så att man själv kan komma åt och ansa och klippa det man planterat. Diskutera med grannen hur nära du kan plantera och var medveten om att grannen kan ansa det som kommer in på hens sida.

Vad gör man åt nyfikna grannar?

Vänligt och tydligt kan man tala om att man inte är intresserad. Till exempel: ”Jag är inte intresserad av mer kontakt än den vi har vid busshållplatsen men tack ändå för visat intresse”. Något i den stilen är väl det lämpligaste att säga.

Hur nära tomtgräns får man bygga?

Medgivande för bygge nära tomtgräns När du vill bygga något närmare än 4.5 meter från tomtgränsen måste du ha grannarnas medgivande även om det vill bygga inte kräver bygglov. Det betyder att grannarna måste godkänna placeringen av ditt bygge innan du börjar.

Hur nära tomtgräns får man bygga förråd?

Förrådet placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne). Förrådet inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Hur hög får en häck vara i ett bostadsområde?

Hur hög får häcken vara? Om din tomt ligger intill en gång/cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst sex meter åt vardera hållet. Tänk på att sikten ska vara fri inom hela sikttriangelns område.

Hur hög får en häck vara i villaområde?

Finns det någon regel för hur hög en häck får vara? Svar: Vid utfarter får inte en mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål vara högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Hur hög får en häck vara vid en utfart?

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Hur hög får en häck vara i ett villaområde?

Svar: Det finns regler som anger att man som tomtägare måste vårda sin tomt så att betydande olägenhet för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Häckar måste därför klippas i viss höjd vid in- och utfarter och vid vägkorsningar, men det finns i princip inget som talar om hur hög eller tät en häck får vara.

Vad är en bra granne?

Var tolerant och visa hänsyn Ibland kan det tyvärr bli för mycket ljud även för den mest toleranta. Om du blir störd av grannens höga musik eller borrande kan du börja med att berätta för grannen att du blir störd. Om det inte hjälper och situationen är ohållbar kan du ta hjälp av oss.

Hur mycket får grannar störa Villa?

– Det är klart att man inte får störa sina grannar hur mycket som helst. … Men reglerna är inte så tydliga. Det finns exempelvis ingen lagstiftning som anger när du får klippa gräsmattan, spela hög musik eller renovera ditt hus, säger Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarna.

Hur nära tomtgränsen får man bygga ett garage?

Ett garage får placeras 4,5 från tomtgräns. Vill du ha garaget närmare tomtgränsen krävs grannmedgivande.

Hur nära åkermark får man bygga?

Enligt de nya riktlinjerna bör nya bostäder inte byggas närmare än 200 meter från större lantbruk med fler än 50 djurenheter.

Hur nära tomtgränsen kan jag ställa en lekstuga?

För att en byggnad ska räknas som friggebod ska den stå minst 4,5 meter från tomtgräns eller så ska det finnas ett medgivande från granne om placering närmare tomtgräns. I annat fall är det en bygglovspliktig byggnad.

Hur nära får man bygga en friggebod?

För att få uppföra en friggebod måste det finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Hur hög får häcken vara på hörntomt?

Du som har hörntomt Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Hur hög får en häck vara i en korsning?

Du som har hörntomt Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Hur hög får en häck vara mot gatan?

Du som har utfart mot gata Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Hur hög får en häck vara ut mot gatan?

Du som har utfart mot gata Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.