Hur påverkar islam identitet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar islam identitet?
  2. Vad är skillnaden mellan shia och sunni?
  3. Vad tror shia på?
  4. Hur många procent är sunni?
  5. Hur kan en religion påverka en persons identitet?
  6. Vad betyder religionen för individens identitet?

Hur påverkar islam identitet?

Vissa kristna och muslimer tror till exempel att det som står i deras heliga texter är sant bokstavligen, medan andra tolkar texterna mer symboliskt. Eftersom tolkningarna påverkar deras syn på livet påverkar det också deras identitet.

Vad är skillnaden mellan shia och sunni?

Shia: En mindre inriktning. Kallas ibland “Alis parti” eftersom de valde att följa Ali (Muhammeds kusin) som ledare efter Muhammed. Sunni: Den största inriktningen inom islam. Valde Abu Bakr som arvtagare till Muhammed.

Vad tror shia på?

Shia (eller Alis parti) är idag en riktning inom islam som utgör omkring en tiondel av världens muslimer. Anhängarna kallas för shiamuslimer eller shiiter och räknar endast profeten Muhammeds kusin Ali och hans ättlingar som Muhammeds rättmätiga (legitima) efterträdare.

Hur många procent är sunni?

Sunni och shia De flesta shiamuslimer i Afghanistan hör till folkgruppen hazara. Globalt räknar sig 85–90 procent av alla som bekänner sig till islam som sunnimuslimer, och resten till shia. De flesta muslimska länder är huvudsakligen sunnimuslimska, men i Iran är shiainriktningen statsreligion.

Hur kan en religion påverka en persons identitet?

Religionen ger religiösa ungdomar en känsla av trygghet, tillhörighet och självkänsla vilket påverkar identiteten. Ungdomarna analyserar och jämför sig själva med omgivningen utifrån sin religion.

Vad betyder religionen för individens identitet?

[—] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller …