Hur refererar man till bilagor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur refererar man till bilagor?
  2. Hur skriver man referens på artikel?
  3. Hur refererar man till dokument?
  4. Hur refererar man till interna dokument?
  5. Hur refererar man till en artikel enligt apa?
  6. Hur refererar man till en artikel på Skolverket?
  7. Hur refererar man till föreläsning?

Hur refererar man till bilagor?

För att referera till en bilaga kopplad till uppsatsen anges bilagans namn i den löpande texten. Refererade bilagor skall inte anges i referenslistan. Återge ett citat ordagrant som det står i originalverket.

Hur skriver man referens på artikel?

Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel. Fullständig URL-adress (http://…), (datum då du hämtade webbsidan från dess plats på nätet).

Hur refererar man till dokument?

I allmänhet rekommenderas att du skriver dokumentets fullständiga titel och dokumentsymbol. Om du citerar ska antingen sidnummer eller paragraf ingå. Vissa stilar kräver att webbadressen till dokumentet anges om det har hämtats från internet, samt även datum för när webbsidan granskades.

Hur refererar man till interna dokument?

Interna dokument från företag: Företag/Författare. (Årtal). Dokumentets titel [Internt dokument].

Hur refererar man till en artikel enligt apa?

Du skriver författarnas namn i samma ordning som på artikeln. Före den sista författarens efternamn skriver du ett &-tecken. Artikelns publiceringsår. Artikelns titel ska inte kursiveras.

Hur refererar man till en artikel på Skolverket?

I referenslistan: Skolverket (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Rev. uppl.). Stockholm: Skolverket.

Hur refererar man till föreläsning?

I Harvardsystemet ska de muntliga källorna, så som intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar, inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd.

Leave a Comment