I vilka fall kan en upphandlande myndighet ställa krav direkt på underleverantörer?

Innehållsförteckning:

 1. I vilka fall kan en upphandlande myndighet ställa krav direkt på underleverantörer?
 2. Vad är en underleverantör Lou?
 3. Vilka lagar berör offentlig upphandling?
 4. Vad gör en underleverantörer?
 5. Har en anbudsgivare rätt att åberopa en annan leverantörs kapacitet?
 6. Vilka lagar reglerar offentlig upphandling och vilken lag anses grundläggande av dessa?
 7. Vad är leverantör arbetsförmedlingen?
 8. Vem är leverantör respektive underleverantör?
 9. Vad menas med ett företags kapacitet?
 10. Hur väljer jag leverantör Arbetsförmedlingen?
 11. Vad är leverantör inom stöd och matchning?
 12. Hur blir man leverantör?
 13. Hur blir jag leverantör till Arbetsförmedlingen?

I vilka fall kan en upphandlande myndighet ställa krav direkt på underleverantörer?

Den upphandlande myndigheten eller enheten ställer krav på att leverantören ska använda underleverantörer i en upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. I försvars- och säkerhetsupphandling kan den upphandlande myndigheten eller enheten kräva att leverantören använder sig av underleverantörer.

Vad är en underleverantör Lou?

Med underleverantör avses normalt varje annan juridisk eller fysisk person som anbudsgivaren avser att anlita för att genomföra hela eller del av uppdraget eller som behövs för att samtliga kvalificeringskrav ska uppfyllas.

Vilka lagar berör offentlig upphandling?

Upphandlingsregelverket består av fyra lagar: Lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om upphandling av koncessioner. Vilken lag du ska välja beror på vad som ska köpas in eller vilket område det berör.

Vad gör en underleverantörer?

En underleverantör är en person eller, som oftast, ett företag, som förbinder sig att utföra kraven i en annan parts kontrakt. Underleverantören anställs av en huvudleverantör för att utföra tjänster som är en del av det större projektet.

Har en anbudsgivare rätt att åberopa en annan leverantörs kapacitet?

6 § lagen () om offentlig upphandling (LOU) anges att en leverantör får lov att åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet, vilket är en rättighet som ofta nyttjas av anbudsgivare.

Vilka lagar reglerar offentlig upphandling och vilken lag anses grundläggande av dessa?

Den svenska upphandlingslagstiftningen består av fyra lagar som styr olika delar av de offentliga inköpen:

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)Visa. …
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)Visa. …
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK)Visa.

Vad är leverantör arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen gör inköp antingen via avtal som vi själva upphandlar eller via Kammarkollegiets ramavtal. Vårt största inköpsområde är tjänster för arbetssökande. Vi köper också varor och tjänster för internt bruk.

Vem är leverantör respektive underleverantör?

Om det är fråga om att en leverantör endast använder en underleverantör för att genomföra kontraktet beror det på utformningen av upphandlingsdokumenten i den enskilda upphandlingen om leverantören har en skyldighet eller inte att ange att underleverantör kommer att användas i uppdraget.

Vad menas med ett företags kapacitet?

Det innebär en begränsning av möjligheten att använda underleverantörer för att utföra kontraktet. Det gäller om kontraktet avser tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt eller ett monterings- eller installationsarbete inom ramen för en upphandling av en vara.

Hur väljer jag leverantör Arbetsförmedlingen?

Du väljer själv vilken leverantör du vill ha. Det gör du enklast här på webbplatsen. Du kan söka efter leverantörer på din ort och titta exempelvis på deras metodik, språk eller branschkunskaper. För att göra ditt val enklare har vi jämfört leverantörernas resultat och gett dem betyg.

Vad är leverantör inom stöd och matchning?

Stöd och matchningär en tjänst för dig som behöver ett intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata leverantörer som har avtal med Arbetsförmedlingen och du får handfast hjälp på vägen till ett arbete. … Du väljer själv vilken leverantör du ska använda för tjänsten.

Hur blir man leverantör?

Krav på dig som leverantör

 1. Kan lämnas in oavsett tidpunkt. Leverantör som ska lämna anbud enligt LOV får kraven presenterade i förfrågningsunderlaget. …
 2. Betalning för varor och tjänster. …
 3. Tillstånd och behörigheter. …
 4. Gör en anmälan och utse verksamhetschef.

Hur blir jag leverantör till Arbetsförmedlingen?

Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Det är kostnadsfritt. Du hittar våra aktuella upphandlingar på vår webbplats.

Leave a Comment