Kan ses i indisk panna?

Innehållsförteckning:

 1. Kan ses i indisk panna?
 2. Vad betyder Kastmärket?
 3. Hur ser hinduer på gudar?
 4. Vart i världen finns hinduism?
 5. Vad betyder pricken i pannan?
 6. Vad är en cyklisk tidsuppfattning?
 7. Vilka gudar ber hinduer till?
 8. Hur spred sig hinduismen i världen?
 9. I vilka två länder bor det idag många hinduer?
 10. Har kastsystem?
 11. Vad är ett kastsystem?
 12. Hur beskrivs gudarna inom hinduismen?
 13. Vad har kon för betydelse inom hinduismen?
 14. Hur hinduismen växte fram?
 15. Hur har hinduismen förändrats?
 16. Var finns det hinduer?

Kan ses i indisk panna?

Den färgade prick som hinduer, särskilt kvinnor, har i pannan kallas tilaka, bottu, bindiya, bindi eller kumkum. Pricken signalerar att personen ifråga är hindu. Pricken symboliserar också det tredje ögat, det öga som ser inåt, mot Gud.

Vad betyder Kastmärket?

En gång i tiden har den symboliserat kast (se nedan!) och/eller socialgrupp och/eller civilstånd, det senare särskilt i norra Indien. Den har också (vanligare) symboliserat tredje ögat, alltså haft en magisk/religiös betydelse (jfr.

Hur ser hinduer på gudar?

Enligt hinduismen utgår allt från Gud. Den högsta gudomen är evig och opersonlig. Men den kan också vara en gud som är en person, oftast guden Vishnu, guden Shiva eller Gudinnan.

Vart i världen finns hinduism?

Hinduismen är den största religionen i Indien. Hinduismen har ingen ensam grundare och uppstod för ca 3500 år sedan när två kulturer slogs samman. Religionen kan se olika ut i olika delar av landet. Gemensamt är tron på själavandring, reinkarnation.

Vad betyder pricken i pannan?

Bindi är en utsmyckning i form av en liten färgad prick i pannan som traditionellt bärs av hinduiska kvinnor, särskilt i Indien. Den färgade pricken kan även kallas. Pricken är en symbol för fromhet och signalerar att personen är hindu.

Vad är en cyklisk tidsuppfattning?

Inom hinduismen råder en cyklisk tidsuppfattning. Det existerar därför inte någon början eller något slut. Enligt hinduisk tro skapas, förstörs och återuppstår världen liksom allt liv om och om igen. Allt liv ingår i ett evigt kretslopp (samsara) av födelse, död och pånyttfödelse.

Vilka gudar ber hinduer till?

En del hinduer vänder sig bara till en av gudarna medan andra går till flera olika. Det här är de vanligaste gudarna: Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha, Parvati, Durga, Kali, Lakshmi och Sarasvati. Vishnu har dessutom låtit sig återfödas som människa – som avatar – flera gånger. De här avatarerna dyrkas också.

Hur spred sig hinduismen i världen?

Det finns ingen person – ingen Jesus, Muhammed eller Buddha – som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. … Så småningom smälter Induskulturen och den ariska kulturen ihop.

I vilka två länder bor det idag många hinduer?

Som du ser på kartan är Indien det land det finns mest hinduer i världen. Drygt en miljard. I Nepal är en större del av befolkningen hinduer än i Indien, 81%. Indiens grannländer har även de en relativt stor andel hinduer.

Har kastsystem?

Det hinduiska kastsystemet delar in människorna i olika grupper (kaster). Allt beroende på hur människan har levt i ett tidigare liv. Den sociala indelningen i kaster avgör vilka människor som får umgås, vilka som får gifta sig och vilka arbeten som finns att välja på.

Vad är ett kastsystem?

Det hinduiska kastsystemet delar in människorna i olika grupper (kaster). Allt beroende på hur människan har levt i ett tidigare liv. Den sociala indelningen i kaster avgör vilka människor som får umgås, vilka som får gifta sig och vilka arbeten som finns att välja på.

Hur beskrivs gudarna inom hinduismen?

Gudar. Enligt hinduismen utgår allt från Gud. Den högsta gudomen är evig och opersonlig. Men den kan också vara en gud som är en person, oftast guden Vishnu, guden Shiva eller Gudinnan.

Vad har kon för betydelse inom hinduismen?

Helig ko betraktas kor som inom hinduismen, varför det exempelvis i Indien finns ett religiöst förbud mot att slakta dessa djur. … Från kon kommer flera saker som används vid religiösa ceremonier i Indien, till exempel ghee (skirat smör) samt kons urin och avföring.

Hur hinduismen växte fram?

Hinduismen är den största religionen i Indien. Hinduismen har ingen ensam grundare och uppstod för ca 3500 år sedan när två kulturer slogs samman. Religionen kan se olika ut i olika delar av landet. Gemensamt är tron på själavandring, reinkarnation.

Hur har hinduismen förändrats?

Det finns ingen person – ingen Jesus, Muhammed eller Buddha – som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. … Så småningom smälter Induskulturen och den ariska kulturen ihop.

Var finns det hinduer?

Hinduismen är den största religionen i Indien. Hinduismen har ingen ensam grundare och uppstod för ca 3500 år sedan när två kulturer slogs samman. Religionen kan se olika ut i olika delar av landet. Gemensamt är tron på själavandring, reinkarnation.