När är Dovhjorten mest aktiv?

Innehållsförteckning:

  1. När är Dovhjorten mest aktiv?
  2. När fäller hjortarna sina horn?
  3. När är kronhjorten kapital?
  4. När föds hjorten?
  5. Vad räknas som tagg på kronhjort?

När är Dovhjorten mest aktiv?

Dovhjorten kan vara aktiv under alla tider på dygnet. Nära människans samhällen är den oftast nattaktiv. Utanför brunstperioden lever hanar allmänt ensam medan honor och deras ungar bildar flockar med 7 till 14 medlemmar. Vid bra tillgång till föda sammansluter sig flera flockar till större hjordar.

När fäller hjortarna sina horn?

Från 8-9 års ålder går hjorten i retur och hornen blir då allt kortare och ojämna i storlek, men behåller ofta sin grovlek. De vuxna, äldre hjortarna fäller sina horn först från och med mitten av april och en månad senare ser man sällan några djur med längre horn.

När är kronhjorten kapital?

De fullvuxna hjortarna, äldre än sex år, är mycket viktiga för kronhjortens biologi17. En hjort är kapital först när den är 10 – 14 år17 och uttaget av hjortar bör därför vara återhållsamt. För att uppnå denna målsättning bör avskjutningen fördelas på 25 % hjortar, 35 % hindar och 40 % kalvar.

När föds hjorten?

I Sverige föder ungefär hälften av hindarna sin första kalv när de är två år och hälften vid tre års ålder. Upp till en ålder av ca 12 år får hinden i princip alltid en kalv varje år. För äldre hindar sjunker fruktsamheten och de orkar kanske inte föda fram en kalv varje år.

Vad räknas som tagg på kronhjort?

De taggar som avslutar hornstången kallas krontaggar. Om det finns en fjärde tagg på stången mellan mellantaggen och krontaggarna så kallas den vargtagg. En hjort som har fyra taggar (två på var stång) kallas gaffel. I övrigt benämns hjortarna efter taggantal som jämna eller udda.

Leave a Comment