När läkare gör fel?

Innehållsförteckning:

 1. När läkare gör fel?
 2. När vänder man sig till patientnämnden?
 3. Hur kontaktar man patientnämnden?
 4. Kan man anmäla en vårdcentral?
 5. Får inte tid på vårdcentralen?
 6. Vart vänder man sig om man blivit felbehandlad?
 7. Hur kontaktar man 1177?
 8. Kan man anmäla läkare?
 9. Kan privatpersoner anmäla till IVO?
 10. Kan man anmäla vården?
 11. Hur länge får man vänta på röntgen?
 12. Kan man åka till vårdcentral utan bokad tid?
 13. Vart vänder man sig om man är missnöjd med vården?

När läkare gör fel?

Om du känner dig felbehandlad inom vården kan du teoretiskt väcka en skadeståndstalan i domstol, men du bör alltid börja med att vända dig till den närmaste Patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

När vänder man sig till patientnämnden?

Den patient som är missnöjd med vården eller som har skadats i samband med denna kan vända sig till vårdgivaren, patientnämnden/förtroendenämnden, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), patientförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen.

Hur kontaktar man patientnämnden?

Ring patientnämnden 010-441 20 00.

Kan man anmäla en vårdcentral?

Lämna synpunkter eller klagomål Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Får inte tid på vårdcentralen?

Vad händer om jag inte får vård inom vårdgarantin? Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan.

Vart vänder man sig om man blivit felbehandlad?

Lämna synpunkter eller klagomål

 • Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling.
 • Du kan också kontakta patientnämnden i din region.
 • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Hur kontaktar man 1177?

Vid akuta situationer ska du ringa nödnumret 112. Du som har en hörselnedsättning, dövhet eller talsvårigheter kan läsa mer här om att ringa till 1177. När du är utomlands kan du ringa telefonnummer +46 771 11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning på telefon.

Kan man anmäla läkare?

Lämna synpunkter eller klagomål Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Kan privatpersoner anmäla till IVO?

Ett tillsynsärende hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan inledas på olika sätt. En privatperson kan göra en anmälan, till exempel efter att ha utsatts för en skada i hälso- och sjukvården eller upplevt brister inom socialtjänsten eller LSS.

Kan man anmäla vården?

Lämna synpunkter eller klagomål Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Hur länge får man vänta på röntgen?

Den gäller även för besök på röntgen, fysiologi- och neurofyslab och endoskopi. Regeln gäller i de fall där patienten utan rimlig anledning får vänta längre än 30 minuter på behandling.

Kan man åka till vårdcentral utan bokad tid?

Genom din vårdcentral kan du få tid på en jourcentral även dagtid, om det inte kan vänta och om vårdcentralen är fullbokad.

Vart vänder man sig om man är missnöjd med vården?

Lämna synpunkter eller klagomål Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Leave a Comment