Vad används en lod till?

Innehållsförteckning:

 1. Vad används en lod till?
 2. Vad lod?
 3. Vilken lödkolv ska man ha?
 4. Hur använder man Avlödningsfläta?
 5. Vilka metaller kan man löda?
 6. Vad har man Lödfett till?
 7. Hur använder man Lödpasta?
 8. Vad gör man med Tennsug?
 9. Kan man löda ståltråd?
 10. Vilka material behöver vi att löda?
 11. Vad innebär hårdlödning?
 12. Vilken temperatur när man löder?
 13. Vad kan lödas?
 14. Vilka material kan lödas?
 15. Hur använder man flussmedel?
 16. Hur använder man Lödfläta?
 17. Hur använder man avlödningsfläta?

Vad används en lod till?

Lödning är ett sätt att sammanfoga olika metalldelar med ett bindemedel kallat lod (”lödtenn”), mjuklödning är den vanligaste sammanfogningsmetoden för elektriska förbindningar. Vid lödning diffunderar (blandar) sig lod och metalldelar med varandra till skillnad mot t. ex. limning där endast vidhäftning sker.

Vad lod?

LOD betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Dagvatten kallas det regn- eller smältvatten, dvs ytvatten, som rinner över olika ytor som t ex gräs, grus, asfalt och tak. … LOD innebär att man tar hand om dagvattnet helst på plats, dvs lokalt!

Vilken lödkolv ska man ha?

Lödpenna/lödkolv Vid lödning av kretskort är en effekt mellan 15 och 30 W lämplig. Det finns även andra skillnader mellan olika modeller. Lödpennor i premiumsegmentet brukar till exempel ha en något mer följsam kabel och ergonomiskt utformat handtag.

Hur använder man Avlödningsfläta?

Användning. Man använder en avlödningsfläta genom att först placera änden av avlödningsflätan över lödpunkten. Sedan lägger man lödkolven mot på delen av avlödningsflätan som är ovanför lödpunkten och värmer upp den. Kapilärkraften kommer då att “suga” med sig det smälta tennet upp på flätan och bort från lödpunkten.15-Aug-2017

Vilka metaller kan man löda?

Silver- och guldlod legeras främst med zink. Smältintervall för silverlod är ca 580–755 °C och för guldlod ca 680–900 °C. (Rent silver har smälttemperaturen 962 °C, rent guld 1064 °C och ren zink 420 °C.) Slaglod av silver används främst vid lödning av smycken och liknande, där färgen på lödningens fog är av betydelse.

Vad har man Lödfett till?

Flussmedel för mjuklödning av koppar och dess legeringar. Används vid VVS- installationer samt vid plåtarbeten där man inte vill att flussmedlet ska rinna bort. Lödfett i tub för koppar, kopparlegeringar vid VVS arbeten, stål och galvat stål.

Hur använder man Lödpasta?

Re: Lödpasta, tennpasta, förtenningspasta Behöver man begränsa mängden tenn i lödfogen kan man skära lödtråden i tunna “limpskivor” och lägga på lödspetsen med pincett. Tennet förs sedan till lödstället på spetsen som vanligt.09-Dec-2008

Vad gör man med Tennsug?

Kolven far då upp genom cylindern och skapar ett lågtryck innuti som suger med sig smält tenn vid tennsugens öppning. Det är oftast enklast att sitta med lödkolven i en hand och tennsugen i den andra och värma upp tennet samtidigt som man använder tennsugen. Är tennet det minsta stelnat fungerar det oftast inte.07-Aug-2017

Kan man löda ståltråd?

Arbetsgång vid lödning Ytorna som skall sammanfogas måste vara rena från smuts, fett och oxider. Detta gör du genom slipning och kemiskt tvättning med sprit eller fettlösande medel. Vidare är det viktigt att detaljerna är fixerade mot varandra, detta gör du lättast med klämmor eller ståltråd.

Vilka material behöver vi att löda?

De lod man arbetar med är i allmänhet baserade på tenn och bly. Arbetstemperaturen hos dessa ligger mellan 1øC. Det är lättare att arbeta med mjuklod än med hårdlod, mycket beroende på den lägre arbetstemperaturen. Vid mjuklödning kan du använda såväl lödpenna som lödkolv och gasolbrännare.19-Apr-2015

Vad innebär hårdlödning?

Hårdlödning och mjuklödning Mjuklödning används mer som tätning och sammanfogning med begränsad hållfasthet upp till arbetstemperaturer på 450°C. Hårdlödning innefattar all typ av lödning från 450°C upp till 1000°C där silverlod, silverfosforkopparlod, aluminiumlod och mässingslod (svetslödning) är vanliga typer.

Vilken temperatur när man löder?

Hårdlödning och mjuklödning Mjuklödning används mer som tätning och sammanfogning med begränsad hållfasthet upp till arbetstemperaturer på 450°C. Hårdlödning innefattar all typ av lödning från 450°C upp till 1000°C där silverlod, silverfosforkopparlod, aluminiumlod och mässingslod (svetslödning) är vanliga typer.

Vad kan lödas?

Vid tillfällen där till exempel svetsning är en onödigt hårdför och komplicerad metod kan lödning vara ett utmärkt alternativ. Det kan röra sig om att foga samman rördelar eller andra plåtstycken, att förankra elektriska ledare och andra elkomponenter. Att kunna löda när det behövs sparar pengar och tid.19-Apr-2015

Vilka material kan lödas?

Legeringar för mjuklod

 • Det vanligaste lödtennet har proportionen 60 % tenn och 40 % bly, så kallat 60/40-tenn eller radio-lödtenn. …
 • Legeringen 55/45 med något högre smältpunkt förekommer också.
 • För kritiska lödningar ska förhållandet tenn/bly vara precis 63/37, så kallat eutektiskt tenn.

Hur använder man flussmedel?

För att lodet ska fungera måste i de flesta fall flussmedel användas, antingen separat eller om lodet har flusskanal eller flussbeläggning. Flussmedlet tar bort oxidskiktet på metallen för att lodet ska kunna smälta och väta fogytorna. Flussmedlet drar med sig lodet med hjälp av kapillärkraften över hela fogytorna.

Hur använder man Lödfläta?

Ett alternativ till tennsugen är att använda en avlödningsfläta. Den är närmast att jämföra med en trasas förmåga att suga upp vatten. Lödflätan innehåller flussmedel som frigörs när den hettas upp. Genom kapillärkraft sugs sedan tennet in i flätan.

Hur använder man avlödningsfläta?

Användning. Man använder en avlödningsfläta genom att först placera änden av avlödningsflätan över lödpunkten. Sedan lägger man lödkolven mot på delen av avlödningsflätan som är ovanför lödpunkten och värmer upp den. Kapilärkraften kommer då att “suga” med sig det smälta tennet upp på flätan och bort från lödpunkten.15-Aug-2017

Leave a Comment