Vad är bukspottkörteln till för?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är bukspottkörteln till för?
 2. Hur ser bukspottkörteln ut?
 3. Vad består bukspottkörteln av?
 4. Vad orsakar pankreascancer?
 5. Kan bukspottkörteln läka sig själv?
 6. Vilket namn har den del av tarmen där bukspottkörteln släpper ut Bukspott?
 7. Var utsöndrar bukspottkörteln Bukspottet?
 8. Kan bukspottkörteln opereras bort?
 9. Varför producerar inte bukspottkörteln insulin?
 10. Vad kan man äta vid bukspottkörtelinflammation?
 11. Kan man ta bort hela bukspottkörteln?
 12. Var Metastaserar pankreascancer?
 13. Kan man dö av inflammation i bukspottkörteln?
 14. Var i Matspjälkningskanalen spjälkas fetter?
 15. Varför operera bort bukspottkörteln?
 16. Hur stimulerar betacellerna i bukspottkörteln att utsöndra insulin när blodets halt av glukos ökar?
 17. Kan man transplantera bukspottkörtel?
 18. Hur diagnostiseras bukspottkörtelinflammation?
 19. Kan man ta bort bukspottkörteln?

Vad är bukspottkörteln till för?

Bukspottkörteln har två viktiga uppgifter. Den ena är att tillverka enzymer och bikarbonat som behövs för matsmältningen. Den andra uppgiften är att tillverka hormonerna insulin och glukagon som är viktiga för kroppens ämnesomsättning och styr sockerhalten i blodet.

Hur ser bukspottkörteln ut?

Bukspottkörteln finns i övre delen av magen, bakom magsäcken och framför ryggraden. Bukspottkörteln bildar så kallat bukspott som innehåller enzymer. Det är ämnen som behövs för att bryta ner mat i tarmen, så att kroppen kan ta upp näringen som finns i maten. Enzymerna kommer till tarmen genom gallgången.

Vad består bukspottkörteln av?

Bukspottkörteln, pankreas, är 15-25 cm lång och ett körtelorgan i buken som ligger bakom magsäcken och i nära anslutning till tolvfingertarmen. Den består av en del som utsöndrar enzymer som bryter ner födoämnen – en exokrin del – och en endokrin del som bland annat utsöndrar insulin och glukagon.

Vad orsakar pankreascancer?

Fem av hundra personer som får bukspottkörtelcancer har en ärftligt ökad risk för sjukdomen. Långvarig inflammation i bukspottkörteln kan öka risken för att få sjukdomen. En sådan inflammation kan du få om du till exempel har druckit mycket alkohol under flera år. Det kallas också kronisk inflammation.

Kan bukspottkörteln läka sig själv?

Vid akut inflammation i bukspottkörteln behöver du vård på sjukhus. I de flesta fall läker inflammationen ut av sig själv inom några dagar. För att underlätta läkningen ges behandling som syftar till att lindra symtomen.

Vilket namn har den del av tarmen där bukspottkörteln släpper ut Bukspott?

Bukspottkörteln kan delas in i tre regioner: Bukspottkörtelgången (ductus pancreaticus) löper genom bukspottkörteln och tömmer pankreassaft i den andra delen av tolvfingertarmen (området kallas för Vaters ampull samt ampulla hepatopancretica).

Var utsöndrar bukspottkörteln Bukspottet?

Vad gör bukspottkörteln? Bukspottkörteln kallas även för pankreas (eller pancreas) och sitter i övre delen av buken, bakom magsäcken och precis vid tolvfingertarmen. Den bildar bukspott, eller pankreassaft som den tömmer ut i tolvfingertarmen för att underlätta matsmältningen.

Kan bukspottkörteln opereras bort?

Ofta behöver man även ta bort mjälten vid denna operation. Om tumören engagerar stora delar av bukspottkörteln och påverkar omkringliggande blodkärl så tas hela bukspottkörteln bort. Samtidigt avlägsnas oftast mjälten, tolvfingertarmen, gallblåsan, en del av gallgången och nedre delen eller vid behov hela magsäcken.

Varför producerar inte bukspottkörteln insulin?

Vid typ 1-diabetes förstörs betacellerna i bukspottkörteln av en autoimmun inflammation. Då finns det inte tillräckligt mycket insulin för att blodsockret ska ligga på normal nivå. Följaktligen måste det kroppsegna insulinet ersättas med insulininjektioner.

Vad kan man äta vid bukspottkörtelinflammation?

Ät mindre fett. Genom att undvika fet mat och istället öka ditt intag av grönsaker, fibrer och magert protein kan du minska risken att drabbas. Drick mer vatten. Pankreatit kan orsaka uttorkning, så det är viktigt att se till att du får i dig vätska.

Kan man ta bort hela bukspottkörteln?

Ofta behöver man även ta bort mjälten vid denna operation. Om tumören engagerar stora delar av bukspottkörteln och påverkar omkringliggande blodkärl så tas hela bukspottkörteln bort. Samtidigt avlägsnas oftast mjälten, tolvfingertarmen, gallblåsan, en del av gallgången och nedre delen eller vid behov hela magsäcken.

Var Metastaserar pankreascancer?

Duktal pankreascancer är oftast lokaliserad till kaput, men kan också uppstå i korpus och kauda (10 % av fallen). Metastasering till lymfkörtlar sker mycket tidigt. Ampullär cancer utgår från papilla eller ampulla Vateri och har bättre prognos än den duktala formen.

Kan man dö av inflammation i bukspottkörteln?

Svår akut bukspottkörtelinflammation är ett tillstånd som kan leda till akut lungsvikt hos kritiskt sjuka patienter, vilket oftast kräver intensivvård och respiratorbehandling. Trots alla livräddande insatser är dödligheten mycket hög.

Var i Matspjälkningskanalen spjälkas fetter?

Fetter börjar brytas ner i magsäcken av magsafterna som produceras i levern tillsammans med galla från gallblåsan. Detta sker långt ner i magsäcken, nästan nere i tolvfingertarmen. Matsmältningsenzymerna i tarmarna bryter ner fettet ytterligare i fettsyror och kolesterol.

Varför operera bort bukspottkörteln?

Sitter tumören i huvudet av bukspottkörteln (se tidigare bild), nära tolvfingertarmen opererar man bort körtelns högra del eftersom tumören i de flesta fall växer där, vilket blir ungefär 1/3 del av bukspottkörteln. Ibland opereras också en del av mittdelen bort.

Hur stimulerar betacellerna i bukspottkörteln att utsöndra insulin när blodets halt av glukos ökar?

När blodsockernivån stiger, antingen genom intag av föda eller genom glykogenolysen, utsöndras ett annat hormon från de Langerhanska öarnas beta-celler. Detta hormon kallas insulin, och har effekten att den får levern att bilda glykogen från glukos.

Kan man transplantera bukspottkörtel?

Hur går det till? – De allra flesta transplantationer av bukspottkörtlar görs i samband med en njurtransplantation. Det handlar om patienter som har fått njurarna utslagna av sin diabetes och då passar man på att sätta in en bukspottkörtel från samma donator. Då behövs ingen extra immunhämning.

Hur diagnostiseras bukspottkörtelinflammation?

Diagnosen pankreatit anses uppfylld om minst 2 av följande kriterier är uppfyllda:

 • Akut epigastriell smärta.
 • Amylas förhöjt mer än 3 gånger det övre normalvärdet.
 • Datortomografi med typiska pankreatittecken.

Kan man ta bort bukspottkörteln?

Om tumören engagerar stora delar av bukspottkörteln och påverkar omkringliggande blodkärl så tas hela bukspottkörteln bort. Samtidigt avlägsnas oftast mjälten, tolvfingertarmen, gallblåsan, en del av gallgången och nedre delen eller vid behov hela magsäcken.