Vad är det som avgör vilken typ av slitlager som skall användas på vägen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det som avgör vilken typ av slitlager som skall användas på vägen?
 2. Vad är ABT asfalt?
 3. Vad är Bankfyllning?
 4. Vilken asfalt?
 5. Är asfalt tät?
 6. Vad menas med terrassering?
 7. Vad kostar det att asfaltera en grusväg?
 8. Vad används till asfalt?
 9. Varför lägger man grus på asfalt?

Vad är det som avgör vilken typ av slitlager som skall användas på vägen?

Vägens uppbyggnad bestäms i huvudsak av trafik, klimat och aktuell undergrund. En lågtrafikerad belagd väg är vanligen uppbyggd med obundet förstärkningslager, obundet bärlager och ett slitlager. Slitlagret kan bestå av en massabeläggning eller en ytbehandling av typ Y1B eller Y1G.

Vad är ABT asfalt?

ABT ska användas generellt som slitlager på gc-banor och lokalgator med lite trafik. För att motverka uttorkning ska förhöjd bindemedelshalt användas för ABT i gångbanor och refuger. I vissa fall kan det även vara en fördel att använda asfalt med förhöjd bindemedelshalt i lokalgator typ villagator.

Vad är Bankfyllning?

Terrassytan utgör gränsen mellan överbyggnaden och undergrund/underbyggnad. Delen under terrassytan benämns undergrund i skärning och underbyggnad om den utgörs av bankfyllning.

Vilken asfalt?

Asfaltbundet bindlager (ABB): Används oftast som mellanliggande lager mellan AG och slitlager. Tät asfaltbetong (ABT): Används till allt från garageuppfarter till vägar och gator. Stenrik asfaltbetong (ABS): Används som slitlager på högtrafikerade vägar.

Är asfalt tät?

Eftersom asfalt normalt är vätskefrånstötande kan den användas för att skapa täta konstruktioner. I framtiden kan man vänta sig att liknande krav kommer att ställas på ytor för deponier eller vägar som går igenom områden med vattentäkter. … För deponier med höga vätsketryck bör gjutasfalt användas.

Vad menas med terrassering?

Terrass är den markyta som en väg byggs på. Med terrassering menas att schakta jord och berg i skärningar, transportera dessa massor till utfyllnad av vägbankar, packa fyllningarna till en bärig terrassyta samt anordna vägtrummor, diken och andra delar av vägens avvattningssystem.

Vad kostar det att asfaltera en grusväg?

Med mycket förarbete och fackmannamässigt utfört underlag hamnar du som billigast runt 150kr exkl moms per kvadratmeter asfalt. Behöver du hjälp med förarbetet/markarbetet (schaktning, markavskiljare, bärlager) så räkna med betydligt högre kostnad, upp mot 350kr exkl moms per kvadratmeter asfalt.

Vad används till asfalt?

 • Förebyggande vägunderhåll och starka slitlagerbehandlingar.
 • Tennisbanor.
 • Padelbanor.
 • Asfaltplaner.
 • Flygplatser.
 • Hållplatser.
 • Garageuppfart.
 • Asfaltera mindre vägar.

Varför lägger man grus på asfalt?

Den förebygger isbildning och det minskar olycksrisken på grund av halka. Det finns också nackdelar. Risken för stenskott är stor om bilisterna kör fort innan grusytan har stabiliserats.

Leave a Comment