Vad är en lockout?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en lockout?
 2. Vad är skillnaden mellan strejk och lockout?
 3. Vad är arbetsgivarnas motsvarighet till strejk?
 4. Får man ersättning vid strejk?
 5. Vad är skillnaden mellan en strejk och en vild strejk?
 6. Vad är en blockad?
 7. Vad är fackliga stridsåtgärder?
 8. Vem har rätt att strejka?
 9. Vad är en sympatiåtgärd?
 10. Vad är det för skillnad på strejk och vild strejk?
 11. Hur länge sitter en blockad i?
 12. Vad är en Nervblockad?
 13. Vilka är de vanligaste stridsåtgärderna?
 14. Vilka stridsåtgärder har arbetsgivaren och arbetstagarsidan via fackförbunden och vad innebär de?
 15. Vilka grupper får inte strejka?
 16. Får man strejka om man inte är med i facket?
 17. När är stridsåtgärder tillåtna?

Vad är en lockout?

En lockout – utelåsning – betyder att en arbetsgivare stänger ute de anställda från arbetet.

Vad är skillnaden mellan strejk och lockout?

För facket kan en konflikt handla om att arbetstagarna vägrar utföra arbete eller övertidsarbete. Det innebär strejk eller övertidsblockad. Arbetsgivarna tar ibland till lockout och stänger arbetsplatsen.

Vad är arbetsgivarnas motsvarighet till strejk?

Arbetsgivarnas motsvarighet till strejk kallas lockout, vilket innebär att arbetsgivaren stänger ute anställda från att arbeta.

Får man ersättning vid strejk?

Vid strejk eller lockout betalar arbetsgivaren inte ut lön. Då får du som är medlem i Unionen ersättning för inkomstbortfall av Unionen. Konfliktersättning är den ersättning som Unionen betalar ut till dig som medlem för att du förlorat lön när du och din arbetsplats är uttagen i strejk eller blockad.

Vad är skillnaden mellan en strejk och en vild strejk?

En vild strejk eller spontan strejk eller olovlig strejk är den vanligaste formen av strejk, som skiljer sig från övriga strejker genom att den strider mot vid tillfället gällande regelverk kring fackliga stridsåtgärder.

Vad är en blockad?

Är en stridsåtgärd som riktas mot den arbetsgivare som konflikten gäller. När arbetet förklaras i blockad får ingen annan utomstående utföra det arbete som de strejkande skulle ha utfört om de inte varit i strejk. Det kan också innebära att inga varuleveranser till eller ifrån arbetsplatsen beviljas.

Vad är fackliga stridsåtgärder?

fackliga stridsåtgärder, kollektiva påtryckningsåtgärder på arbetsmarknaden för att lösa intressemotsättningar avseende anställningsvillkor eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. De vanligaste stridsåtgärderna är arbetsinställelser, dvs. strejk och lockout.

Vem har rätt att strejka?

Strejkrätt. Rätten att strejka står med i den svenska grundlagen. Det är alltså en rättighet i Sverige att få gå ut i strejk. Om det uppstår en konflikt på en arbetsplats kan de anställda och facket alltså välja att gå ut i strejk för att värna om sina rättigheter på arbetsplatsen.

Vad är en sympatiåtgärd?

Enligt dagens konfliktregler är sympatiåtgärder, det vill säga stridsåtgärder som vidtas i sympati med ett annat förbund, tillåtna så länge primärkonflikten är lovlig. Sympatiåtgärder kan alltså vidtas och bryta arbetsfreden trots att kollektivavtal och därmed fredsplikt gäller på det egna avtalsområdet.

Vad är det för skillnad på strejk och vild strejk?

Vild strejk[redigera | redigera wikitext] En vild strejk eller spontan strejk eller olovlig strejk är den vanligaste formen av strejk, som skiljer sig från övriga strejker genom att den strider mot vid tillfället gällande regelverk kring fackliga stridsåtgärder.

Hur länge sitter en blockad i?

Blockaden utförs med hjälp av röntgenutrustning på opera- tionssalen, för att se nålens läge. Lokalbedövning samt kortison injiceras. När du fått blockaden sitter lokalbedövningen i cirka ett dygn, men det kan ta några dygn för kortisonet att ge effekt. Det innebär att smärtan kan öka innan kortisonet givit effekt.

Vad är en Nervblockad?

Med smärtblockader, eller nervblockader, menas att man genom injektioner åstadkommer en tillfällig eller mer långvarig hämning av nervimpulser från ett smärtområde. Vanligen används lokalanestetika med eller utan tillsats av kortison.

Vilka är de vanligaste stridsåtgärderna?

De vanligaste stridsåtgärderna är arbetsinställelser, dvs. strejk och lockout. Av andra former kan nämnas blockad och bojkott. Såsom är vanligt i demokratiska stater upprätthålls i Sverige en princip om rätt för arbetsmarknadens parter att vidta fackliga stridsåtgärder om inte annat följer av lag eller avtal.

Vilka stridsåtgärder har arbetsgivaren och arbetstagarsidan via fackförbunden och vad innebär de?

Rätten att tillgripa stridsåtgärder är i grundlagsfäst. … Man kan också av lagtexten utläsa att rätten till stridsåtgärder på arbetstagarsidan tillkommer förening av arbetstagare, således inte de enskilda arbetstagarna, men att rätten på den andra sidan tillkommer både enskilda arbetsgivare och förening av arbetsgivare.

Vilka grupper får inte strejka?

Det är fortfarande tillåtet att strejka, om så skulle behövas. Men inte på alla arbetsplatser. Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal, med vilket fackförbund som helst, så kan du inte strejka.

Får man strejka om man inte är med i facket?

Ett fackförbund som inte är direkt inblandade i konflikten kan ta ut sina egna medlemmar i strejk, även om de är bundna av ett kollektivavtal, för att hjälpa det konfliktande förbundet.

När är stridsåtgärder tillåtna?

Innan ett kollektivavtal finns är det fritt fram att vidta stridsåtgärder, men när ett avtal har skrivits under råder fredsplikt och då får inga stridsåtgärder vidtas (2 kap. 14 § RF). Att vidta stridsåtgärder under fredsplikt kan resultera i dryga skadestånd.

Leave a Comment