Vad är en mini aktie?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en mini aktie?
 2. Vad är Unlimited Turbos?
 3. Vad är en Minilong?
 4. Hur länge kan man hålla Mini Futures?
 5. Vad är Mini warranter?
 6. Vad är turbo OMX?
 7. Vad är viktigt vid riskbedömningen av en Mini Future turbowarrant och Unlimited turbo?
 8. Hur fungerar mini Avanza?
 9. Vad betyder Finansieringsnivå?
 10. Är Mini Futures bra?
 11. Vad kostar Mini Futures?
 12. Vad är Mini Futures Avanza?
 13. Hur fungerar Mini Short?
 14. Vad är turbo 24?
 15. Hur handla med Mini Futures?
 16. Hur fungerar mini Warrant?

Vad är en mini aktie?

En minifuture är ett värdepapper som ger innehavaren avkastning i uppåtgående marknad (mini long) eller nedåtgående marknad (mini short) för en underliggande tillgång, till exempel en aktie eller ett index. På så vis skiljer sig inte minifuturen från t. ex. en warrant eller en option.

Vad är Unlimited Turbos?

Unlimited Turbos fungerar i princip som mini futures eftersom det finns det en finansieringsnivå och en Stop Loss-nivå. … Ett utmärkande drag hos Unlimited Turbos är dock att Stop Loss-nivån och finansieringsnivån är samma. Det innebär att om en turbo når sin Stop Loss-nivå förfaller den (knockas) utan restvärde.

Vad är en Minilong?

Mini short Priset på en mini long kan förenklat beskrivas som priset på underliggande tillgång minus finansieringsnivån. Hävstången kan sedan räknas ut genom att dividera priset på den underliggande tillgången med priset på en mini long.

Hur länge kan man hålla Mini Futures?

Hävstången är inte konstant utan varierar som en funktion av priset på den underliggande tillgången.. Mini futures har en ”öppen” löptid(3): man kan behålla en mini future så länge man vill, förutsatt att stop loss-nivån inte nås.

Vad är Mini warranter?

En Mini future är ett hävstångsinstrument med vilken du kan spekulera i både upp- och nedgång. Likt övriga Börshandlade produkter är varje instrument kopplat till en underliggande tillgång, t. ex. en råvara (olja eller guld), ett index (OMXS30 eller DAX), en valuta eller en aktie.

Vad är turbo OMX?

En turbowarrant är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa (turbo köp) eller sälja (turbo sälj) en viss aktie eller annan underliggande vara till ett bestämt pris vid en viss dag i framtiden.

Vad är viktigt vid riskbedömningen av en Mini Future turbowarrant och Unlimited turbo?

Mini-Future, Turbowarrant och Unlimited turbo är alla investeringsprodukter som har en inbyggd stop-loss. Det ger en skyddsnivå som garanterar att värdet på produkten aldrig kan bli negativt. Hävstången i dessa investeringsprodukter innebär att värdet förändras snabbare än på den underliggande tillgången.

Hur fungerar mini Avanza?

Mini futures är en typ av börshandlad produkt. … Mini futures har en så kallad linjär hävstång vilket innebär att hävstången förändras över tid. Värdet på produkten är därför lika med hävstången multiplicerat med den underliggandes tillgång över hela din investeringsperiod.

Vad betyder Finansieringsnivå?

Finansieringsnivån är en viktig parameter vid beräkning av en Mini Futures värde, eftersom att det är den som bestämmer hävstången i produkten. För en Mini LONG gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången.

Är Mini Futures bra?

Mini Futures är en börshandlad produkt som har en inbyggd hävstång. Värdeutvecklingen beror på den underliggande tillgången samt om det är en lång eller kort produkt. De främsta fördelarna du kan avnjuta med futures mini är potentiellt snabbare avkastning samt avsaknad av urholkningseffekten.

Vad kostar Mini Futures?

Den fasta räntedelen för mini futures och turbos är ett påslag av emittenten. För Avanza Markets-produkter är den alltid 3 % förutom de produkter med valuta som underliggande tillgång vilka har 2 %. Det innebär att för en mini long OMX med finansieringsnivå 1500 så betalar du = 45 kr i ränta per år.

Vad är Mini Futures Avanza?

Mini futures är en typ av börshandlad produkt. … Mini futures är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara exempelvis ett index, en aktie eller en råvara.

Hur fungerar Mini Short?

Typ av Mini Future En Mini Long ökar i värde när priset på den underliggande tillgången stiger. Om du tror att priset på en underliggande tillgång kommer att sjunka, kan du tjäna pengar på att köpa en Mini Short. En Mini Short ökar i värde när priset på den underliggande tillgången sjunker.

Vad är turbo 24?

Turbo24 är världens första turbowarrant som du kan handla dygnet runt utan avbrott (från måndag till fredag) även om den underliggande marknaden är stängd. Hos oss handlar du turbowarranter helt courtagefritt1 med ett Turbo24-Investeringssparkonto (ISK).

Hur handla med Mini Futures?

Du handlar Mini Futures på börsen via kurslistan. De är lika enkla att köpa och sälja som aktier. Mini Futures finns i två varianter: Mini Long och Mini Short. Mini Long köper du om du tror att den underliggande tillgångens pris ska stiga och Mini Short om du tror att den underliggande tillgångens pris ska falla.

Hur fungerar mini Warrant?

I en Mini Future är hävstången linjär vilket innebär att den hävstång som gäller när du köper värdepappret är den hävstång som gäller under hela perioden du äger värdepappret. Det innebär således att en investering i samma produkt vid två olika tidpunkter kan innebära olika hävstänger.

Leave a Comment