Vad är en missionerande religion?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en missionerande religion?
  2. Hur ser kristendomen ut idag?
  3. Vad talar för att Sverige är ett kristet land?
  4. Hur skulle du beskriva religionens ställning i dagens Sverige?
  5. Hur påverkar religionen Sverige idag?
  6. Vilka regler har kristendomen?
  7. Vilka religiösa uttryck ser vi mer av och mindre av idag?

Vad är en missionerande religion?

Mission (latin missio, sändning) är främst verksamhet som avser utbredande av en religion genom undervisning och andlig påverkan. Begreppet förknippas främst med kristendomen och den som sprider de religiösa budskapen kallas missionär. Till icke missionerande religioner hör zoroastrismen och judendomen.

Hur ser kristendomen ut idag?

Kristendomen är i dag världens största religion med omkring 2,4 miljarder anhängare, eller 33 procent av världens befolkning år 2007 (av jordens befolkning är 17,33 procent katoliker, 5,8 procent protestanter, 3,42 procent ortodoxa och 1,23 procent anglikaner).

Vad talar för att Sverige är ett kristet land?

Religionsfrihet är en rättighet i Sverige och är inskriven i grundlagen. Sverige har traditionellt räknats som ett kristet land, tillhörande den evangelisk-lutherska traditionen, men är idag snarare att betrakta som ett sekulärt land, där mindre än hälften är religiöst engagerade eller utövar en religion privat.

Hur skulle du beskriva religionens ställning i dagens Sverige?

Idag är en minoritet av svenskarna bekännande kristna och endast var tjugonde svensk besö- ker regelbundet kristna gudstjänster. För många svenskar spelar varken kyrkans lära eller moral någon större roll. Religiositet uppfattas ofta i dagens Sverige som en privatsak.

Hur påverkar religionen Sverige idag?

Majoriteten av den svenska befolkningen kallar sig inte kristna trots att de firar kristna högtider men detta beror på att många i dagens Sverige är mer öppna för spirituella fenomen men väljer att leva efter en kristen kultur.

Vilka regler har kristendomen?

Inom våra religioner finns det också levnadsregler som ska följas. Den gyllene regeln är en viktig regel för kristna att följa och återfinns inom alla de stora religionerna. Tio guds bud uppmanas alla kristna att leva efter och även vår svenska lagbok bygger till stor del på dessa.

Vilka religiösa uttryck ser vi mer av och mindre av idag?

– Bland annat har vi, på grund av medlemskapet i Svenska kyrkan, hög grad av religiös tillhörighet i Sverige. Samtidigt är den religiösa aktiviteten väldigt låg och har varit under lång tid. Allt färre konfirmeras och man besöker sällan en religiös helgedom, säger Maria Klingenberg.

Leave a Comment