Vad är en strömkrets?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en strömkrets?
 2. Vad krävs för en elektrisk krets?
 3. Vad har alla elektriska kretsar gemensamt?
 4. Vad menas med att ett batteri är en öppen krets?
 5. Hur olika kopplingar påverkar strömmens väg?
 6. Vilka är de vanligaste elektriska komponenterna?
 7. Vad är en öppen och sluten krets?

Vad är en strömkrets?

En elektrisk krets består av elektromekaniska och elektroniska komponenter som till exempel ström- och spänningskällor, strömbrytare, glödlampor, elmotorer, reläer, resistorer, kondensatorer, induktorer, transistorer och dioder sammankopplade med elektriska ledningar så att de bildar en sluten krets, sådan att en …

Vad krävs för en elektrisk krets?

För att det i en elektrisk krets ska gå en kontinuerlig ström, måste kretsen innehålla ett element som fungerar som källa till elektrisk energi, en elektromotorisk kraft. Detta kan exempelvis vara ett batteri, en solcell eller en generator. När ett batteri kopplas till ett motstånd, går en ström genom kretsen.

Vad har alla elektriska kretsar gemensamt?

Spänningen är lika med strömmen multiplicerat med resistansen. Resistans gånger ström lika med spänning. Då gäller även att spänning delat med ström är lika med resistans. Och att spänning delat med resistans är lika med ström.

Vad menas med att ett batteri är en öppen krets?

Vad menas med en öppen strömkrets? Svar: Klipper man av en elektrisk ledare kan elektronerna inte längre ta sig till pluspolen och då säger man att strömkretsen är öppen.

Hur olika kopplingar påverkar strömmens väg?

Vid seriekoppling flyter samma ström genom motstånden. Vid parallellkoppling delar strömmen upp sig mellan de olika vägarna, och det kan flyta olika mycket ström genom motstånden. Den totala resistansen för motstånd som kopplats i serie är summan av deras resistanser.

Vilka är de vanligaste elektriska komponenterna?

Elektriska komponenter

 • Motstånd/Resistor. Inom nästan samtliga elektronikkopplingar så finns det ett motstånd. …
 • Diod. En diod används för att det bara ska släppas igenom el åt ett håll. …
 • Lysdiod (LED) …
 • Transistor. …
 • Kondensator. …
 • IC-krets.

Vad är en öppen och sluten krets?

Svar: Om elektronerna kan ta sig från minuspolen till pluspolen är strömkretsen sluten. … Svar: Klipper man av en elektrisk ledare kan elektronerna inte längre ta sig till pluspolen och då säger man att strömkretsen är öppen.

Leave a Comment