Vad är ett citat för något?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett citat för något?
 2. Måste ett citat vara en hel mening?
 3. Kan känt citat vara?
 4. Hur kortar man av ett citat?
 5. Vad är skillnaden mellan referat och citat?
 6. Kan man översätta ett citat?
 7. Hur vet man att det är ett citat?
 8. Vad är ett citat tecken?
 9. Hur långa citat får man ha?
 10. När ska man använda citat?
 11. Får man ändra ett citat?
 12. Kan man börja en mening med ett citat?
 13. Är referat?
 14. Vad betyder Referatannons?
 15. Hur gör man ett citat i ett citat?
 16. Hur gör man enkelt citattecken?
 17. Var ett citat?
 18. Hur skriver man en del av ett citat?
 19. Vad betyder Situationstecken?
 20. Vilket är det korrekta sättet att markera citat?

Vad är ett citat för något?

Att citera innebär att ordagrant återge vad någon har skrivit eller sagt.

Måste ett citat vara en hel mening?

Du ska återge varje tecken just som det står i originalet. Däremot finns det inga regler för hur mycket eller hur litet du får citera: ett ord, en mening, ett helt stycke eller flera stycken. Antingen väver du in citatet i din text eller så gör du ett blockcitat. … Om du utelämnar något i ett citat måste du markera det.

Kan känt citat vara?

De flesta av oss har nog hört dessa berömda citat någon gång under våra liv. Det behöver dock inte alltid handla om kända personer. Vem som helst kan citeras, även du och jag. Det viktigaste är som sagt att man alltid återger exakt vad någon har skrivit eller har sagt.

Hur kortar man av ett citat?

Du kan använda tecknet /…/ eller […] för att förkorta ett citat.

Vad är skillnaden mellan referat och citat?

Ett citat är, till skillnad från ett referat, en ordagrann återgivning av vad någon skrivit eller sagt. Till och med stavfel ska återges! … Citat kan skrivas in i texten på tre olika sätt; som invävt citat, självständigt citat eller blockcitat.

Kan man översätta ett citat?

Väljer man att använda citatet ska man helst låta det vara som det är och inte översätta det. Översätter man så är det ju inte längre ett citat. Om man ändå vill gå vidare med en översättning av citatet måste man göra tydligt att det är ens egen översättning.

Hur vet man att det är ett citat?

“Citattecken” eller “citationstecken” är tecknen ( ” ” ) man använder för att markera en direkt kommunikation eller citat, för att markera ord och för att visa att ord har en annan betydelse än den vanliga.

Vad är ett citat tecken?

Citattecken (även kallat anföringstecken eller citationstecken, dock ALDRIG situationstecken) används förutom vid dialog även i många andra fall, som att markera utdrag ur andra texter eller återberättade citat.

Hur långa citat får man ha?

Återigen finns avseende citaträtten inte heller någon exakt gräns för hur långa citat får vara, men i praxis har en tumregel om att citatet/citaten inte får utgöra mer än 20% av hela din egen text (bok) ställts upp. Hur mycket du får citera avgörs också av syftet och lämpligheten med citat i den aktuella texten.

När ska man använda citat?

Citattecken, ett skiljetecken som bör användas med eftertanke.

 • Citattecken används i första hand för att återge citat eller repliker. …
 • Andra sätt att använda citattecken är för att markera att ett ord eller uttryck är på ett annat språk, bryter stilen eller på något sätt inte är allmänt godtagbart.

Får man ändra ett citat?

Grundregeln är att man inte ska ändra någonting i ett direkt citat. Om man dock till exempel för tydlighetens skull inuti ett citat vill ersätta till exempel ett pronomen med personens riktiga namn, ska ändringen markeras inom hakparentes efter det ändrade ordet eller uttrycket.

Kan man börja en mening med ett citat?

Om citatet står efter ett kolon men inte är en hel mening sätter du punkten efter citattecknet. Då ser det ut så här: ”så det så”. Om citatet både börjar och avslutar en mening sätter du ut citatets egen punkt: ”Nu orkar jag inte längre”, sa hon uppgivet, ”nu går jag hem.”

Är referat?

Ett referat är en kortfattad sammanfattning av en hel text, till exempel en artikel eller ett föredrag. Referat kan skrivas för att man vill sammanfatta något, till exempel när man själv studerar, men det kan också utgöra ett inslag i andra texter.

Vad betyder Referatannons?

Annonsera referatet Läsaren förstår då genom din inledande annonsering att texten är en sammanfattning av innehållet och att det inte är din egen fantasi som skenar iväg. … När du refererar en bok annonserar du titel, författare och utgivningsår.

Hur gör man ett citat i ett citat?

Citat inuti citatet omges med enkla citattecken (‘). Hoppar man över ord i ett citat ska detta anges med tre punkter inom parentes: (…) Om de överhoppade orden föregås av en punkt tas punkten bort. Längre citat kan med fördel skrivas som separata stycken.

Hur gör man enkelt citattecken?

” Högerställt dubbelt citattecken

 1. Mac OS X, svenskt tangentbord: alt + skift + M.
 2. Mac OS X, engelskt tangentbord: option + shift + [
 3. Windows: håll ner alt och skriv 0 1 4 8 på det numeriska tangentbordet.

Var ett citat?

Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande med andra formuleringar. Citat förekommer både inom forskning och i konstnärliga verk. Inom klassisk musik motsvaras citat av en inflätad melodi från något annat musikstycke.

Hur skriver man en del av ett citat?

Om du citerar något men vill utelämna delar av originaltexten använder du dig av uteslutningstecken (ellipser) som består av tre punkter med mellanslag mellan varje punkt (. . .). Använd ett mellanslag mellan sista bokstaven och uteslutningstecknen.

Vad betyder Situationstecken?

Citattecken (även kallat anföringstecken eller citationstecken, dock ALDRIG situationstecken) används förutom vid dialog även i många andra fall, som att markera utdrag ur andra texter eller återberättade citat.

Vilket är det korrekta sättet att markera citat?

Citattecken är ett av de skiljetecken som ofta används felaktigt. I sin vanligaste användning är användningen oftast korrekt: vid citat eller för att återge repliker. Då sätter man ett citattecken före citatet respektive repliken och ett efter.