Vad är Jämförelseord?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Jämförelseord?
 2. Vad ingår i matte 2a?
 3. Vad är Placeringsord?
 4. Vad ingår i matematik 2c?
 5. Vad ska man kunna i matte 2?
 6. Vad går först plus eller gånger?
 7. Vad innehåller matte 2a?
 8. Vad ska man kunna i matte?

Vad är Jämförelseord?

Jämförelseord: Björklund (2008), säger att många av de begrepp som barnen möter i sin vardag beskriver olika dimensioner, men även proportioner. Det gäller att kunna urskilja den plats som ett föremål tar i rummet, men även vilka storleksförhållanden mellan olika saker.

Vad ingår i matte 2a?

Kursen Matematik 2a ger dig kunskap om:

 • Algebra och ekvationer.
 • Linjära funktioner.
 • Andragradsfunktioner och exponentialfunktioner.
 • Geometri.
 • Statistik.

Vad är Placeringsord?

Hur leker man? Rörelselek med placeringsord är en lek som bygger på Fånga fisk, men här får barnen istället erfara placeringsord med hela kroppen. … Barnen följer uppmaningen och pedagogen finns med och hjälper till så att alla barn har förstått uppgiften.

Vad ingår i matematik 2c?

Kursen Matematik 2c är en fortsättningskurs efter Matematik 1c. Kursen riktar sig till dig som har naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina studier. Under kursens gång får du bland annat kunskaper om algebra, geometri och statistik.

Vad ska man kunna i matte 2?

Här finner du all matematik som hör till gymnasieskolans kurs Matematik 2a, 2b och 2c.

 • Algebra. …
 • Andragradsekvationer. …
 • Funktioner och grafer. …
 • Linjära funktioner och ekvationssystem. …
 • Geometri. …
 • Logaritmer. …
 • Statistik. …
 • Nationella prov.

Vad går först plus eller gånger?

Om det var så att du fick svaret 10 så behöver du lära dig prioriteringsreglerna. 2 + 6 = 8. Och 8 är det korrekta svaret, för multiplikation och division går alltid före addition och subtraktion.

Vad innehåller matte 2a?

I kursen Matematik 2a får lära dig formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer samtidigt som du lär dig lösa ekvationssystem, andragradsekvationer och bestämma ekvationen för en rät linje.

Vad ska man kunna i matte?

Mycket av det som du pluggar om i mattekurserna hänger ihop som i en röd tråd. För att förstå räta linjens ekvation så är det t. ex. bra att i någorlunda nämnd ordning kunna aritmetik (räkna med tal), algebra, koordinatsystem, grafer och vad en funktion är för något.

Leave a Comment