Vad är lojalitet för dig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är lojalitet för dig?
 2. Varför lojalitetsprogram?
 3. Hur får man lojala medarbetare?
 4. Vad är illojal konkurrens?
 5. Varför har man kundklubb?

Vad är lojalitet för dig?

Lojalitet är en personlig egenskap som traditionellt uppfattas som en dygd. En person som är lojal mot en annan person är under en längre tid hjälpsam och vänskaplig mot denna. Den som är lojal mot en annan tar även dennas parti i konflikter av olika slag.

Varför lojalitetsprogram?

Varför är lojalitetsprogram viktiga? Fördelarna med kundlojalitetsprogram inkluderar följande: Bättre kvarhållning av kunder: I dag fattar kunder köpbeslut inte endast baserat på priset, utan även på gemensamma värderingar, engagemang och hur de upplever ditt varumärke i allmänhet.

Hur får man lojala medarbetare?

Sex tips på hur du får sjukt lojala medarbetare

 1. Avsätt tid för dina medarbetare. Många chefer hinner inte vara ledare idag. …
 2. Var vänlig. …
 3. Visa förståelse. …
 4. Var en förebild. …
 5. Var positiv. …
 6. Ge omedelbar feedback.

Vad är illojal konkurrens?

Arbetstagaren ska vara lojal mot arbetsgivaren. Detta behöver inte vara uttryckligt reglerat utan anses ligga underförstått i anställningsavtalet. I lojalitetsplikten ligger även en skyldighet att inte konkurrera med arbetsgivaren.

Varför har man kundklubb?

En kundklubb ger nöjda och lojala kunder En kundklubb fungerar som ett VIP-forum där du kan kommunicera med dina viktigaste kunder och ge information om lanseringar, medlemserbjudanden eller andra nyheter. Detta får medlemmarna i klubben att känna sig utvalda och inkluderade, och detta är bästa vägen mot kundlojalitet.

Leave a Comment