Vad är ME?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ME?
 2. Vad är diagnos 1177?
 3. Finns Me på riktigt?
 4. Är Me smittsamt?
 5. Varför får man ME?
 6. Hur får man diagnosen ME?
 7. Vad är en diagnos?
 8. Vad har du för diagnos?
 9. Kan Me vara ärftligt?
 10. Är Me farligt?
 11. Är Me en autoimmun sjukdom?
 12. Vilka får me?
 13. Vem ställer me diagnos?
 14. Hur vet man att man har en diagnos?
 15. Hur vet man om sitt barn har en diagnos?

Vad är ME?

ME/CFS klassificeras som en neurologisk sjukdom enligt Världshälsoorganisationen WHO (ICD G93. 3). Personer med ME/CFS beskriver en extrem fysisk och mental utmattning ofta i kombination med sjukdomskänsla. Kännetecknande för sjukdomen är en nytillkommen och oförklarad trötthet/utmattning som inte går att vila bort.

Vad är diagnos 1177?

Vissa är medfödda, andra utvecklas senare under livet. Det är vanligt att sällsynta diagnoser är syndrom, det vill säga en kombination av olika symtom, vilket ofta medför svåra funktionsnedsättningar. Man beräknar att det finns mellan 6 0 olika sällsynta diagnoser.

Finns Me på riktigt?

Sjukdomen är erkänd av världshälsoorganisationen WHO sedan 1969 [8]. ME/CFS är ingen social smitta och ingen kultursjukdom. Man har hittat sjukdomen överallt där man letat: i alla sociala grupper, hos alla etniska minoriteter och i alla geografiska regioner [9-14].

Är Me smittsamt?

Det finns några tillfällen då ME/ CFS uppträtt epidemiskt, som en an- hopning av fall med trolig gemensam smittkälla. Även om det är ovanligt tyder det på att smitta kan spela en roll. Epidemiologiska studier behövs.

Varför får man ME?

Ingen vet vad ME/CFS beror på men det pågår forskning. Många som får ME/CFS har fått det efter att först ha haft en eller flera vanliga virusinfektioner eller bakterieinfektioner. Det kan vara förkylningar, infektioner i luftvägarna eller influensa. ME står för myalgisk encefalomyelit.

Hur får man diagnosen ME?

För att uppfylla diagnosen ME/CFS ska patienten möta kriterier för ansträngningsutlöst försämring och utmattning (1), sömnstörningar (2), smärta (3), ha två eller fler neurologiska/kognitiva symtom (4), ha ett eller fler symtom från två av kategorierna av autonoma, neuroendokrina eller immunologiska manifestationer (5) …

Vad är en diagnos?

Diagnosen är resultatet av en bedömning av ett hälsotillstånd och används för att bedöma pro- gnosen och välja behandling. Diagnosen bygger på det medicinska naturvetenskapliga systemet och de de initioner som används av tandläkare och läkare.

Vad har du för diagnos?

När det gäller diagnos så går det inte riktigt att kolla det på nätet även om symtomen stämmer in. Det kan vara så att man har samma symtom men av olika orsaker, så det behövs att man går igenom livssituation och bakgrund och väger in många olika omständigheter innan man kan ställa diagnos.

Kan Me vara ärftligt?

– Enligt vår modell för uppkomstmekanismen av ME/CFS utvecklar patienter, med en viss ärftlig benägenhet, en felreglering av immunceller – så kallade autoreaktiva kloner eller grupper av B-celler. Under normala förhållanden förblir dessa B-celler och dess avkomma ofarliga, säger Anders Rosén.

Är Me farligt?

ME/CFS är en neurologisk sjukdom som gör dig mycket trött och utmattad. Det går inte att vila bort. Du kan känna dig sjuk och ha värk i kroppen. Det finns ingen behandling som helt tar bort symtomen.

Är Me en autoimmun sjukdom?

ME/CFS klassas som en neurologisk sjukdom av WHO och benämns ofta som neuroimmunologisk. Det är en komplex multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. ME/CFS drabbar 0,1-0,4 procent av befolkningen, vilket motsvarar 10 000-40 000 personer i Sverige.

Vilka får me?

Både barn och vuxna kan få ME/CFS. Ingen vet vad ME/CFS beror på men det pågår forskning. Många som får ME/CFS har fått det efter att först ha haft en eller flera vanliga virusinfektioner eller bakterieinfektioner. Det kan vara förkylningar, infektioner i luftvägarna eller influensa.

Vem ställer me diagnos?

Många kliniska tillstånd kan ge långvarig trötthet eller utmattning. Diagnosen ME/CFS är en uteslutningsdiagnos och andra tillstånd med långvarig trötthet måste således övervägas och uteslutas innan diagnosen kan ställas. Basutredning görs inom primärvården. En grundlig anamnes är central för att kunna ställa diagnos.

Hur vet man att man har en diagnos?

När det gäller diagnos så går det inte riktigt att kolla det på nätet även om symtomen stämmer in. Det kan vara så att man har samma symtom men av olika orsaker, så det behövs att man går igenom livssituation och bakgrund och väger in många olika omständigheter innan man kan ställa diagnos.

Hur vet man om sitt barn har en diagnos?

Följande delar brukar ingå i en utredning: en intervju med föräldrar om barnets utveckling, symtom och om hur barnet fungerar i sin vardag ett samtal med barnet en kartläggning av hur barnet fungerar i förskola eller skola en psykologisk utredning för att bedöma barnets kognitiva funktionsnivå en medicinsk …

Leave a Comment