Vad är Parthenon för något varför uppfördes det hur används det idag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Parthenon för något varför uppfördes det hur används det idag?
 2. Vad används Parthenon till?
 3. Vem var arkitekten till Parthenon?
 4. Hur byggde man Parthenon?
 5. Vem sprängde Parthenon 1687?
 6. Vad gör man i Akropolis?
 7. Hur har akropolisklippan förändrats?
 8. Vad är Parthenon gjort av?
 9. Vad föreställer skulptur frisen på Parthenon templet?
 10. Vem förstörde Parthenon?
 11. Hur användandet av akropolisklippan i Aten har förändrats över tid?
 12. Hur har akropolisklippan förändrats över tid?
 13. Vilket år byggdes Parthenon?
 14. Var ligger templet som hyser dessa skräckinjagande skulpturer?
 15. När förstördes Parthenon?
 16. Hur uppkom Aten?
 17. Vilka byggde Akropolis?

Vad är Parthenon för något varför uppfördes det hur används det idag?

Från början fanns bara en försvarsmur på Akropolis, men under 450-330 f.Kr byggdes här flera tempel av marmor. Parthenon är det mest kända och tillägnat till guden Athena. Akropolis har dock använts av människan sedan den yngre stenåldern och fynd har gjorts ända från 3000 f.Kr.

Vad används Parthenon till?

Ancient Greek templeParthenon/Function

Vem var arkitekten till Parthenon?

IctinusCallicratesParthenon/Architects

Hur byggde man Parthenon?

År 447 f Kr bestämmer sig athenarna för att bygga ett nytt tempel åt sin skyddsgudinna Athena. Mer än 20000 ton marmor fraktas till klippan Akropolis, där hundratals stenhuggare med makalös precision formar de flera ton tunga blocken till historiens mest perfekta tempel.

Vem sprängde Parthenon 1687?

Sprängningen av Parthenon år 1687. Greve Otto Wilhelm von Königsmarck föddes år 1639 i Minden, Westfalen. Han fick sin tidiga utbildning i hemmet i Stade. Vid femton års ålder utsågs han till rector illustris vid universitetet i Jena.

Vad gör man i Akropolis?

I denna byggnad återfinns Athena Polias kultstatyn, Athenas heliga olivträd samt Poseidons saltvattenskälla. Skulptören Fidias, Atens främsta skulptör vid den tiden spelade en stor roll i byggprogrammet och översåg troligen utförandet av andra skulpturer och reliefer som prydde de nya byggnaderna på Akropolis.

Hur har akropolisklippan förändrats?

Senare i tiden mötte Atens Akropolis sitt hårda öde då kristna och därefter muslimska erövrare anpassade byggnaderna på platån efter sina egna behov. Parthenon stod kvar som moské fram till 1687 då venetianska trupper anföll en turkisk garnison som var stationerad på Akropolis.

Vad är Parthenon gjort av?

Parthenon är ett enastående byggnadsverk och är byggt helt av marmor.

Vad föreställer skulptur frisen på Parthenon templet?

I den östra delen av Parthenon fanns frisen som föreställer de grekiska gudarna sittande på pallar. Denna del av frisen kan ej ses i sin helhet, då den är uppdelad mellan London och Aten.

Vem förstörde Parthenon?

Königsmarck var född i westfaliska Minden men hade tillbringat huvuddelen av sitt liv i det nya fosterlandets tjänst: han hade varit svensk överkammarherre, svensk diplomat i England och svensk ambassadör i Frankrike. År 1675 utnämndes han till fältmarskalk, 1679 till generalguvernör över det svenska Pommern.

Hur användandet av akropolisklippan i Aten har förändrats över tid?

Arkeologiskt material i form av ofärdiga kolonntrummor som sedan återanvändes i Akropolis mur tyder på att detta tempel inte hann färdigställas innan den persiska förstörelsen av Aten år 480 f. Kr. Det är därför omdiskuterat hur mycket av templet som stod kvar efter branden 480 f. Kr.

Hur har akropolisklippan förändrats över tid?

Senare i tiden mötte Atens Akropolis sitt hårda öde då kristna och därefter muslimska erövrare anpassade byggnaderna på platån efter sina egna behov. Parthenon stod kvar som moské fram till 1687 då venetianska trupper anföll en turkisk garnison som var stationerad på Akropolis.

Vilket år byggdes Parthenon?

447 f.Kr.Parthenon/Construction started

Var ligger templet som hyser dessa skräckinjagande skulpturer?

Dessa skulpturer finns numera utställda på glyptoteket i tyska München, medan några smådelar finns utställda på Eginas museer och på platsen själv.

När förstördes Parthenon?

I nästa skede var katastrofen ett faktum: den 26 september 1687 avfyrades en venetiansk kanonad mot Akropolis och Parthenontemplet träffades. Byggnaden utsattes i ett slag för större förstörelse än vid något annat enskilt tillfälle i dess historia. Flera väggar och kolonner föll.

Hur uppkom Aten?

Athen, en av de mäktigaste stadsstaerna, hade sin kulle kallad “Akropolis” där man sedan byggde alla tempel. Ofta uppstod en stadsstat genom att bönder odlade marken i dalgångarna, men uppe på berg och kullar byggde de enkla fästningar, ungefär som man byggde fornborgar i Sverige under samma period.

Vilka byggde Akropolis?

Parthenon uppfördes av arkitekterna Iktinos och Kallikrates mellan ca. 447-438 f.kr och tolkas som en votivgåva till gudinnan Athena Parthenos (jungfrun).