Vad är primära mål?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är primära mål?
 2. Varför ska man ha mål och delmål?
 3. Hur ska man formulera mål?
 4. Vad innebär det att ha smarta mål?
 5. Hur jobbar man med mål?
 6. Hur skriver man smarta mål?

Vad är primära mål?

Det är viktigt att alla i ett företag arbetar mot de mål som satts upp. Företagets primära mål, att t. ex. ha 20 procents avkastning på kapitalet, måste brytas ned i sekundära mål som gäller för olika avdelningar.

Varför ska man ha mål och delmål?

Varför borde jag sätta upp mål? Du kan gå runt och drömma om förändringar i ditt liv hur mycket du vill men om du inte bestämmer dig för att göra slag i saken kommer ingenting att hända. När du sätter upp ett mål har du tydliggjort vad det är du vill, vilket gör det mycket lättare att nå dit.08-Jan-2018

Hur ska man formulera mål?

Så här ska ett bra mål vara

 • Möjligt att kontrollera. Dina möjligheter att nå målet ska inte vara beroende av saker i din omvärld som du inte kan påverka. …
 • Specifikt. Ditt mål ska vara formulerat på ett sådant sätt att du vet exakt vad det gäller. …
 • Realistiskt. Ditt mål ska vara på en rimlig nivå. …
 • Mätbart. …
 • Tidsatt.

Vad innebär det att ha smarta mål?

Smart är en ursprungligen engelskspråkig modell för att underlätta vid formulering av mål för projekt, försäljning, personlig utveckling osv. Modellen är speciellt användbar när mål skall sättas med fler inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom.

Hur jobbar man med mål?

De som förväntas jobba mot målet behöver acceptera och förstå det, och känna att det är möjligt att uppnå. Det ska också vara tydligt inom vilken tid målet ska vara uppfyllt. Ett exempel: ”Produktionstiden för produkt X ska förkortas med 20 procent jämfört med 1 januari i år. Målet ska vara uppfyllt 1 januari nästa år.

Hur skriver man smarta mål?

Försök att besvara frågor som dessa när du skapar ett SMART mål:

 1. Vilka steg måste jag ta för att uppnå det här målet?
 2. Hur mycket direktkontroll har vi för att kunna uppnå det här målet?
 3. Är det ett realistiskt mål jämfört med tidigare resultat?
 4. Hur har det sett ut tidigare?
 5. Varför tror vi att vi kan uppnå det här målet?

Leave a Comment