Vad är typiskt för en tidningsartikel?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är typiskt för en tidningsartikel?
 2. Vad innehåller de fetstilta delarna i artikel brödtext?
 3. Hur skriver man en intervju i ett reportage?
 4. Vad ska en ingress innehålla?
 5. Vad ska man ha med i en artikel?
 6. Hur skriver man en artikel till tidning?
 7. Hur skriver man ett avslut på ett reportage?
 8. Hur skriver man beskrivningar i ett reportage?
 9. Vad är en ingress exempel?

Vad är typiskt för en tidningsartikel?

NyhetsartikelNs struktur En nyhetsartikel består till formen av en rubrik, en ingress och en bröd- text. Dessutom brukar nyhetsartikeln ofta kompletteras med till exempel bilder, diagram eller faktarutor.

Vad innehåller de fetstilta delarna i artikel brödtext?

Ingressen är den inledande delen av en artikel. Dess uppgift är att sammanfatta artikeln genom att ta fram det viktigaste, och att locka till läsning av resten av artikeln. I tidningar och tidskrifter är ingressen vanligtvis ett stycke i fet stil mellan rubriken och brödtexten.

Hur skriver man en intervju i ett reportage?

Välj ut vilka delar ur dina intervjuer och ditt faktamaterial som ska vara med. Du behöver inte berätta kronologiskt eller allt du har tagit reda på. Välj ut och välj bort! Att skriva ett reportage är lite som att lägga ett pussel där du ska hitta rätt plats för varje bit så att de olika bitarna passar ihop.

Vad ska en ingress innehålla?

En ingress fungerar lite grann som en sammanfattning av din text. Den ska ge en bild av vad reportaget handlar om. Men avslöja inte för mycket – då behöver ju inte läsaren bry sig om att läsa resten av din artikel! De flesta journalister börjar med att skriva ingressen.

Vad ska man ha med i en artikel?

Tidningsartikel[redigera | redigera wikitext] En artikel är uppdelad i tre delar: rubrik, ingress och brödtext. Rubriken ska med ett par få ord berätta vad artikeln handlar om. Ingressen är en sammanfattning av brödtexten och ska inte vara mer än några meningar lång; den ska fånga läsarens intresse inom ämnet.

Hur skriver man en artikel till tidning?

I korthet:

 1. Bestäm vad du ska skriva om.
 2. Tänk på vem du skriver för – och i vilken kanal.
 3. Samla stoff – gärna genom intervjuer.
 4. Bygg upp artikeln på rätt sätt.
 5. Gör den röda tråden synlig.
 6. Skriv artikeln konkret och levande.
 7. Skapa flyt i texten.
 8. Glöm inte att korrekturläsa.

Hur skriver man ett avslut på ett reportage?

Avslutningen får gärna vara sammanfattande med en liten ”knorr” på slutet. Med en liten knorr menas något fyndigt som en slogan eller något tänkvärt som läsarna kan bära med sig i minnet. Bilder och faktarutor: I ett reportage brukar det finnas med bilder och faktarutor och dessa brukar fånga läsarnas intresse.

Hur skriver man beskrivningar i ett reportage?

Miljöbeskrivningar och intervjuer med människor är två viktiga delar i ett bra reportage. Precis som andra artiklar består ett reportage av en rubrik, en ingress och brödtext. Med ingress menar man den korta, ofta fetade inledningen. Resten av texten (förutom mellanrubrikerna) kallas för brödtext.

Vad är en ingress exempel?

En ingress, som brukar vara skriven med fetstil, inleder oftast en journalistisk text, till exempel en nyhetsartikel eller ett reportage, på webben eller i en papperstidning. Om du skriver brukstexter som inte är journalistiska, till exempel en rapport, inleder du antagligen med en sammanfattning snarare än en ingress.

Leave a Comment