Vad avgör vilken slöja man bär?

Innehållsförteckning:

  1. Vad avgör vilken slöja man bär?
  2. Hur påverkas identiteten av islam?
  3. Hur kan identiteten hos en tonåring påverkas på olika sätt av en religion?
  4. Hur ser en slöja ut?
  5. Hur människa formar sin identitet?
  6. Hur kan en människas identitet formas av en religion?
  7. Hur kan hinduismen påverka en människas identitet?

Vad avgör vilken slöja man bär?

När en kvinna väljer att själv bära huvudduk är det hennes individuella rättighet men om det är hennes man eller far som tvingat på huvudduken som en islamisk plikt kan det ses som kollektivistiskt förtryck (Roald, 2009:199).

Hur påverkas identiteten av islam?

För många är religionen en viktig del av identiteten. … Eftersom tolkningarna påverkar deras syn på livet påverkar det också deras identitet. I samhällen där religionen inte är så viktig sekulära samhällen – kan det vara jobbigt att stå upp för sin religiösa tro, en del kan bli mobbade.

Hur kan identiteten hos en tonåring påverkas på olika sätt av en religion?

Genom Gud känner han sig trygg i svåra situationer. En tonårings identitet påverkas av olika saker, som till exempel vilken religion han/hon tillhör. Tänk dig in i en tonårings situation. Resonera om hur tonåringens identitet kan påverkas på olika sätt beroende på vilken världsreligion han/hon tillhör.

Hur ser en slöja ut?

Slöja är ett kvinnoplagg av tunt och lätt material som bärs framför ansiktet eller över håret med ursprungligt syfte att dölja ansikte respektive hår. I västerländsk kultur bärs en ofta genomskinlig slöja av bruden vid bröllop. Det flor som finns på vissa damhattar har sitt ursprung i slöjan.

Hur människa formar sin identitet?

Din identitet skapar du genom att förhålla dig till din omvärld på olika sätt. … Du utvecklar alltså en självbild – hur du ser på dig själv – och det är genom den som du bygger din identitet. Självbilden formas också av hur du blir behandlad av andra människor.

Hur kan en människas identitet formas av en religion?

[—] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller …

Hur kan hinduismen påverka en människas identitet?

För många är religionen en viktig del av identiteten. … Eftersom tolkningarna påverkar deras syn på livet påverkar det också deras identitet. I samhällen där religionen inte är så viktig sekulära samhällen – kan det vara jobbigt att stå upp för sin religiösa tro, en del kan bli mobbade.