Vad betyder AYAH?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder AYAH?
  2. Vad är sura i Koranen?
  3. Finns hadither i Koranen?
  4. Vad är en moské och till vad används en minaret?
  5. Vad skiljer Sira från haditherna?
  6. Vad används en minaret till?
  7. Hur är en moské uppbyggd?

Vad betyder AYAH?

Ayah ( آية ʾāyatun, plural Ayat آيات ʾāyātun) är det arabiska ordet för ett gudomligt tecken eller ett mirakel. Ordet refererar vanligtvis till en av de 6236 verser i Koranen (6348 ayat om man räknar bismillah). Muslimer anser att varje ayah i Koranen är ett direkt tecken från Gud.

Vad är sura i Koranen?

Sura (islam)[redigera | redigera wikitext] Termen används vanligen i betydelsen av ett kapitel i Koranen, som traditionellt anordnas ungefär efter omvänd längdordning. Varje sura är döpt efter ett ord eller ett namn, nämnt i en ayat (vers) i den aktuella suran. Koranen är indelad i 114 suror.

Finns hadither i Koranen?

Förutom Koranen finns inom islam andra texter som är av stor betydelse för muslimer. Koranen kompletteras i första hand av hadither, “traditioner” – den stora mängd yttranden som tillskrivs Muhammed och hans närmaste.

Vad är en moské och till vad används en minaret?

En plats för bön och gudstjänst Huset byggdes för att Muhammed skulle kunna be tillsammans med sina anhängare, och redan då kallade man till bön från husets tak på samma sätt som idag. Nu är dock moskéerna större och därför kallar man idag från ett högt torn, en så kallad minaret.

Vad skiljer Sira från haditherna?

Hadither är nedskrivna utsagor från Muhammeds och hans närmastes liv – sådant de sagt och gjort – och fungerar som vägledning för troende muslimer. Siralitteraturen är å andra sidan gamla profetbiografier som skildrar Muhammeds liv.

Vad används en minaret till?

Minaret (europeisk form av arabiskans minâra, “ljusplats”, fyrtorn), är ett torn i anslutning till en moskébyggnad. Upptill är minareten omgiven av ett öppet galleri eller en balkong använt av böneutroparen för att kalla muslimerna till den rituella bönen, salat. Böneutropet i sig kallas adhan.

Hur är en moské uppbyggd?

Varje moské har en så kallad mihrab, en nisch i väggen som visar böneriktningen mot Mecka. I de flesta fall hittar man även en predikstol, kallad minbar, som används vid fredagspredikan. … Inne i moskéen finns oftast åtskilda böneplatser och separata ingångar för män och kvinnor.