Vad betyder borsta?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder borsta?
 2. Vad betyder intraoral?
 3. Vad betyder det ryktas om?
 4. Vad gör en borstbindare?
 5. Har stark doft?
 6. Vad menas med Sekundärkaries?
 7. Vad menas med Furkationsinvolvering?
 8. Vad är Mälde?
 9. Vad betyder som en borstbindare?
 10. Vad betyder röka som en borstbindare?
 11. Vad doftar starkt?
 12. Har en angenäm doft?
 13. Vad är Furkation?
 14. Vad är Buccalt?
 15. Vad är Fästeförlust?
 16. Vad betyder Mäls?
 17. Vad betyder ordet mäl?

Vad betyder borsta?

Borsta betyder ungefär detsamma som supa.

Vad betyder intraoral?

Inne i munnen (munhålan).

Vad betyder det ryktas om?

Ryktas betyder ungefär detsamma som omtalas.

Vad gör en borstbindare?

Borstbindare är en person som binder borstar eller kvastar. Ett eget skrå för borstbindare inrättades i Sverige och Finland 1749 och existerade fram till skråväsendets avskaffande 1846. I Sverige var borstbinderi länge en vanlig sysselsättning för synskadade och blinda.

Har stark doft?

I naturen är dofter/lukter (som människan och andra djur uppfattar) mycket vanligt förekommande; många växter och särskilt frukter brukar vara starkt doftande. Många ämnen, inom den rena kemin, brukar vidare dofta; särskilt lågmolekylära estrar anses ofta väldoftande.

Vad menas med Sekundärkaries?

Sekundärkaries, det vill säga ny karies som upp står i kanten av – eller i nära anslutning till – tidigare fyllning, är den vanligaste orsaken till att fyllningar görs om eller repareras.

Vad menas med Furkationsinvolvering?

Patienter med grav parodontit drabbas ibland av furkationsinvolvering på molarerna, det vill säga när tandköttet dragit sig tillbaka så mycket att det bildas en tunnel mellan rötterna på molarerna.

Vad är Mälde?

Mäld är i en äldre betydelse spannmål som ska malas. Mäld i en nyare betydelse är suspension i vatten av pappersmassa och annat råmaterial som används vid papperstillverkning.

Vad betyder som en borstbindare?

Supa som en borstbindare är inlånat från tyskan, där det heter saufen wie ein Bürstenbinder. Uttrycket finns belagt på svenska från 1700-talet, och från 1800-talet finns ljuga och svära som en borstbindare. Det tyska uttrycket bygger på en ordlek, eftersom bürsten kan betyda både ‘borsta’ och ‘supa’ på tyska.

Vad betyder röka som en borstbindare?

Uttrycket ”att röka som en borstbindare” är troligen tillkommet senare. Uttrycket ”att supa som en borstbindare” anses inlånat från det tyska uttrycket ”saufen wie ein Bürstenbinder” (”supa som en borstbindare”). Det är en ordlek med verbet ”bürsten” som förutom ”borsta” betydde ”supa” som slanguttryck.

Vad doftar starkt?

Doften hos urin är starkt sammankopplad med vad vi äter. Om vi äter stark mat kan urindoften bli mer intensiv medan livsmedel som sparris, kaffe och vitlök bidrar till en mer distinkt lukt.

Har en angenäm doft?

Här på kaféet noterar hon att kaffearomen är uppblandad med doft från rökelse. Den doft du har i näsan ger dig sällan sådana ledtrådar.

Vad är Furkation?

Furkation. Det ställe där tandens rötter delar sig (se Bifurkation).

Vad är Buccalt?

Tandens olika ytor Mesialt betyder att tandytan vetter mot mitten av munnen. Buckalt innebär att tandytan vetter mot kinden. Distalt är ordet som används för tandytan längst bak på tanden. Ocklusalt betyder ovanpå tanden, det vill säga själva tuggytan.

Vad är Fästeförlust?

Tandlossning räknas som en sjukdom och börjar med att bakterier samlas i tandköttet. Inflammationen gör att fickan mellan tand och tandkött blir djupare och djupare och om man inte behandlar det i tid kan det orsaka att fästet mellan tanden och käkbenet försvagas och det uppstår så kallad fästeförlust.

Vad betyder Mäls?

Mäla betyder ungefär detsamma som omtala.

Vad betyder ordet mäl?

a) omtala, meddela, berätta, rapportera, säga, förmäla; äv. med saksubj. betecknande skrift o. d.; ofta i uttr. mäla om ngt, omtala ngt; förr äv.