Vad betyder det att leva spartanskt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder det att leva spartanskt?
 2. Hur märktes det på spartanernas levnadssätt att de bodde i en Krigarstat?
 3. Hur var familjelivet i Sparta?
 4. Hur var det att leva i Sparta?
 5. Finns i Sparta?
 6. Vilka hade rösträtt i Sparta?
 7. Var Helot i Sparta?
 8. Vilken var den största folkgruppen i Sparta?
 9. Vilket statsskick hade Sparta?
 10. Vilka hade högst ställning i det spartanska samhället?
 11. Vilka grupper av människor fanns i Sparta?
 12. Vad kännetecknade stadsstaten Aten?
 13. Vad var det för två faktorer som band de grekiska stadsstaterna samman?
 14. Vilka var de två mäktigaste stadsstaterna i Grekland?
 15. Vad kännetecknar Aten?
 16. Vad kännetecknade de grekiska stadsstaterna?

Vad betyder det att leva spartanskt?

Spartanskt betyder i stort sett samma sak som enkelt.

Hur märktes det på spartanernas levnadssätt att de bodde i en Krigarstat?

Hur märktes det på spartanernas levnadssätt att de bodde i en krigarstat? Enkelt levnadssätt, allt kretsade kring att ha en så bra armé som möjligt. … För man ville att kvinnorna skulle föda många barn (pojkar) så att deras armé skulle fungera.

Hur var familjelivet i Sparta?

Flickorna i Sparta fick i stort sett samma uppfostran som pojkarna. Det var ovanligt bland de grekiska stadsstaterna under antiken. Kroppslig träning, som löpning, brottning och spjutkastning, var lika viktigt för flickorna. Meningen med flickornas träning var att de skulle föda friska och starka barn.

Hur var det att leva i Sparta?

Heloterna var spartanernas bönder, eftersom de själva inte kunde tänka sig att arbeta med jordbruk, fick helt enkelt heloterna sköta det åt dem. … Spartanerna var en elit som levde på folks arbete. Men de levde inte ett lyxliv. Det uttryck vi har, “att leva spartanskt”, betyder att leva enkelt, nästan fattigt.

Finns i Sparta?

Spartas kungar

 • Eurysthenes ? – cirka 930 f.Kr.
 • Agis I cirka 930 – cirka 900 f.Kr.
 • Echestratos cirka 900 – cirka 870 f.Kr.
 • Leobotes cirka 870 – cirka 840 f.Kr.
 • Dorissos cirka 840 – cirka 820 f.Kr.
 • Agesilaios I cirka 820 – cirka 790 f.Kr.
 • Archelaos cirka 790 – cirka 760 f.Kr.
 • Teleklos cirka 760 – cirka 740 f.Kr.

Vilka hade rösträtt i Sparta?

Kungar och de äldstes råd hade makten i Sparta. De äldstes råd var 28 folkvalda män över 60 år. Spartanska män över 30 år fick rösta på olika förslag som de äldstes råd kom med. Kvinnor och slavar hade inte rösträtt i sparta.

Var Helot i Sparta?

Heloter var den livegna befolkningen i Lakonien och Messenien och den lägsta befolkningsklassen i den antika grekiska stadsstaten Sparta. … Heloterna kunde inte säljas som slavar och är att betrakta som ett slags statsslavar. De kunde friges och fick som neodamodeis vissa borgerliga men inga politiska rättigheter.

Vilken var den största folkgruppen i Sparta?

Vilken var den största folkgruppen i Sparta och vilka rättigheter hade människorna i denna grupp? Den största folk gruppen är heloterna. Heloterna hade ägt det mesta av den åkerjord som spartanerna lagt beslag på under erövringskrigen.

Vilket statsskick hade Sparta?

Till skillnad från Aten hade Sparta absolut inte något folkstyre (demokrati), man hade en form av monarki med två kungar och en adel. Man hade ett råd men de vanliga medborgarna var i huvudsak upptagna med en sak – Krig.

Vilka hade högst ställning i det spartanska samhället?

Kvinnor och män sågs som mer lika i värde än i de flesta andra grekiska stadsstater. De spartanska kvinnornas jämförelsevis höga anseende kom sig av att männen sysslade permanent med militärövningar eller krig vilket gjorde att kvinnornas roll blev att ta hand om allting annat.

Vilka grupper av människor fanns i Sparta?

Sparta

 • Samhälle. Invånarna var uppdelade i tre grupper, nämligen spartiater, heloter och perioiker. Spartiaterna var fria medborgare som ägde jord. …
 • Styre. Sparta hade två kungar som styrde tillsammans. …
 • Maktkamp. Sparta tävlade med Athen om vilken stadsstat som hade mest makt i.

Vad kännetecknade stadsstaten Aten?

Under antiken var Aten en stadsstat. Då var staden en demokrati, där alla fria män hade rösträtt. Men egentligen var det ingen riktig demokrati, eftersom kvinnorna och slavarna inte hade rösträtt. … När Aten blev huvudstad bodde det bara 5000 människor i staden som var en trång småstad med smala gator.

Vad var det för två faktorer som band de grekiska stadsstaterna samman?

De höll ihop med varandra eftersom att de delade samma religion, språk och samma kultplatser. Om det exempelvis fanns en mäktig stadsstat kunde den slås ihop med andra som va mindre och behövde skydd.

Vilka var de två mäktigaste stadsstaterna i Grekland?

De stadsstater som gett namn åt begreppet var de i Grekland under arkaisk tid (800-talet-480-talet f.Kr.), poleis (singular polis). De främsta var Aten, Sparta, Thebe och Syrakusa (på Sicilien).

Vad kännetecknar Aten?

I antikens Grekland var Aten den största stadsstaten. Aten låg på halvön Attika i södra Grekland (se karta). Landskapet kring Aten passar inte så bra för spannmålsodling eftersom det är väldigt bergigt. Istället odlade man mycket vindruvor och oliver som trivdes bra längs de soliga sluttningarna runt staden.

Vad kännetecknade de grekiska stadsstaterna?

Befolkningen bara växte och växte och byarna blev allt större. Varje stad var självförsörjande med egna boskap och jordbruk och de styrde sig själva. Kallas därför för stadsstater. Befolkningen bara växte och tillslut räckte inte maten åt alla i de grekiska stadsstaterna.