Vad betyder grekiska symboler?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder grekiska symboler?
 2. Vad betyder Tau?
 3. Vad heter den tjugonde bokstaven i det grekiska alfabetet?
 4. Vad kommer efter Alfa?
 5. När togs Länsbokstäverna bort?
 6. Vilken bokstav står för tusen?
 7. Vad kommer efter Alfa beta?
 8. När byttes nummerplåtar?
 9. Vilket land har h på bilen?
 10. Vad betyder K för tusen?
 11. Vad står 1000 för?
 12. Vilken bokstav kommer efter Rho?

Vad betyder grekiska symboler?

Dess bokstäver användes ursprungligen också för att beteckna siffror och tal, och de har med tiden även kommit att användas för en rad andra syften: som matematiska symboler, namn på stjärnor och så vidare. Det grekiska alfabetet är ursprunget till de latinska och kyrilliska alfabeten.

Vad betyder Tau?

Tau (grekiska ταυ tar) (versal: Τ, gemen: τ) är den 19:e bokstaven i det grekiska alfabetet. Den hade i det joniska talbeteckningssystemet värdet 300. Tau motsvarar T, t i det latinska alfabetet och Т, т i det kyrilliska alfabetet. Inom mekaniken används tau som beteckning för vridmoment och skjuvspänning.

Vad heter den tjugonde bokstaven i det grekiska alfabetet?

Den tjugonde bokstaven i det grekiska alfabetet är Υ,υ, som i Ipsilon.

Vad kommer efter Alfa?

Lista över grekiska bokstäver

Bokstav (Versal, gemen)NamnΑ αAlfaΒ βBetaΓ γGammaΔ δDelta

När togs Länsbokstäverna bort?

På bilar avskaffades länsbokstäverna 1973, då ett centralt bilregister inrättades och man istället införde ett system med tre bokstäver och tre siffror, som inte styrdes av län eller annan geografi.

Vilken bokstav står för tusen?

Romerska siffror är ett talsystem bestående av vanligtvis sju grundsiffror I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) och M (1000).

Vad kommer efter Alfa beta?

Lista över grekiska bokstäver

Bokstav (Versal, gemen)NamnΑ αAlfaΒ βBetaΓ γGammaΔ δDelta

När byttes nummerplåtar?

Registreringsskyltar från 1973 I och med införandet av ett centralt bilregister den avskaffades systemet med länsvisa registreringsskyltar. Man började nu använda tre bokstäver-tre siffror. Övergången till det nya systemet skedde länsvis med början i Uppsala län redan 1972.

Vilket land har h på bilen?

KodLandFrånHUngern1910HKHongkong1932HNHondurasHRKroatien1992

Vad betyder K för tusen?

Denna artikel innehåller en lista över förkortningar….Allmänna förkortningar.

FörkortningKlartextktusen (kilo 103)k:akyrkakbfdkyrkobokföringsdistriktKBMKrisberedskapsmyndigheten

Vad står 1000 för?

Romerska siffror är ett talsystem bestående av vanligtvis sju grundsiffror I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) och M (1000).

Vilken bokstav kommer efter Rho?

Lista över grekiska bokstäver

Bokstav (Versal, gemen)NamnΠ πPiΡ ρRhoΣ σSigmaΤ τTau