Vad betyder måttangivelser?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder måttangivelser?
 2. Vad kallas namn ord med ett annat ord?
 3. Vad betyder ordet om?
 4. Vad betyder i?
 5. Är så ett volymmått?
 6. Vad betyder måttenhet?
 7. Vad kallas Initialförkortning?
 8. Vad betyder Nym?
 9. Kan vara orden korsord?
 10. Vad är en ur?
 11. Har ytmått?
 12. Är ca 1 fot lång?
 13. Vilken måttenhet?
 14. Vad finns det för måttenheter?

Vad betyder måttangivelser?

Måttenhet – en bestämd storlek på en storhet som används för att mäta storheten. Rymdmått – en måttenhet som används för att mäta volym. Mängdmått – mängder av vissa typer av fysiska objekt. Mått eller mot – en typ av gjutform, se Tackjärnsgalt.

Vad kallas namn ord med ett annat ord?

Ett anagram är ett ord eller en fras som man har fått fram genom att kasta om bokstäverna i ett annat ord, fras eller namn. Bokstäverna i namnet Henrik Schyffert kan exempelvis bilda anagrammet Fin tysk herrchef.

Vad betyder ordet om?

Vad betyder om? (inleder indirekt frågesats) huruvida: jag vill veta om du kan komma; som entusiastiskt svar på fråga: Var filmen bra? – Om! efter många om o.

Vad betyder i?

Vad betyder i? (preposition) vara, gå in i huset, det står i tidningen; ett bord i björk gjort av; ta någon i hand (en);

Är så ett volymmått?

Skäppa (torra varor) – Ett mått som varierat mycket över landet. Sålunda var en skäppa exempelvis i Småland 1/6 tunna (18,3 liter), i Västergötland 1/5 tunna (29,3 liter) och i Bohuslän 1/4 tunna (36,6 liter). Stop (våta varor) – 1 stop = 4 kvarter = 1/2 kanna = 1,3085 liter.

Vad betyder måttenhet?

Måttenhet[redigera | redigera wikitext] En måttenhet är en bestämd storlek på en storhet som används för att mäta storheten i, till exempel meter för sträcka. Ett mått uttrycks som en mängd av enheten, till exempel 10 meter. … I de flesta enheter betyder noll att det inte finns något av storheten.

Vad kallas Initialförkortning?

Akronym (grekiska ἄκρος, akros, ytterst, och ὄνομα, onoma, namn) eller initialförkortning är en förkortning som bildats av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled.

Vad betyder Nym?

Invånarnamn eller demonym är namnet på en invånare boende på ett visst ställe, varifrån demonymen har fått namnet. Ordet kommer från grekiskans demos, som betyder befolkning, och nym, som betyder namn, således blir ordet översatt “namn på befolkning”.

Kan vara orden korsord?

orden i sammansättningar

 • ordensmedlem, ordensstjärna, karmelitorden, svärdsorden, riddarorden, ordensbroder, ordensprydd, strumpebandsorden, vasaorden, ordenskapitel.
 • tiggarorden, nordstjärneorden, franciskanorden, ordensväsen, klosterorden, dervischorden, ordensavdelning, godtemplarorden, ordensregel, serafimerorden.

Vad är en ur?

Ur är besläktat med grekiskans úron, ett ord som svenskan har tagit upp i formen urin. Det enskilda ordet ur används numera endast i uttrycket i ur och skur, men det utgör därtill den första stavelsen av urväder, ett ord som dock i modern svenska vanligtvis heter yrväder.

Har ytmått?

Hektar (ha) är en areaenhet som förtecknas med enhetssymbolen ha. En hektar är 10 000 kvadratmeter (m²), 1 kvadrathektometer (hm²) eller 0,01 kvadratkilometer (km²), vilket motsvarar arean av en kvadrat med 100 meters sidor (1 m).

Är ca 1 fot lång?

Fot 1 fot = 1/2 aln =2 kvarter = 12 tum (verktum) = 29,69 cm. Fot används framförallt i England och USA där 1 fot (foot) = 30,48 cm. Det engelska fot-måttet har länge använts i Sverige i samband med virke.

Vilken måttenhet?

En måttenhet är en bestämd storlek på en storhet som används för att mäta storheten i, till exempel meter för sträcka. Ett mått uttrycks som en mängd av enheten, till exempel 10 meter. Även liter är en måttenhet och denna används för att mäta volymen.

Vad finns det för måttenheter?

Detta är en lista över förkortningar för måttenheter….Lista över förkortningar för måttenheter[redigera | redigera wikitext]

FörkortningKlartextdldeciliterdmdecimeterdm²kvadratdecimeterdm³kubikdecimeter