Vad betyder symbolerna i Fass?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder symbolerna i Fass?
 2. Hur ser man om ett läkemedel är ett registrerat varumärke?
 3. Hur vet man om ett läkemedel är receptbelagt?
 4. Hur vet man om ett läkemedel är narkotikaklassat?
 5. Vad kallas en förteckning om receptbelagda läkemedel?
 6. Vad är Fass 1177?
 7. Vad räknas som ett varumärke?
 8. Vad är ett varumärkesskydd?
 9. Vad innebär högkostnadsskyddet vid läkemedel?
 10. Hur kan du veta om ett läkemedel är olämpligt att använda i samband med körning?
 11. Vad är Kontrolläkemedel?
 12. Vad är en Läkemedelsförteckning?
 13. Vad innebär det att man får ett läkemedel på recept?
 14. Vad är Fass se?
 15. Var hittar man information om läkemedel?
 16. Hur uppkommer ett varumärke?
 17. Kan vem som helst äga ett varumärke?
 18. Vad menas med särskiljningsförmåga?
 19. Vad menas med inarbetning?

Vad betyder symbolerna i Fass?

anger att hela läkemedlet eller (under Förpackningsinformation i Fass-texten) att enskilda förpackningar saknar subvention. anger att läkemedlet är receptbelagt. anger att vissa förpackningar av läkemedlet är receptbelagda. anger att läkemedlet är ett så kallat särkilt läkemedel.

Hur ser man om ett läkemedel är ett registrerat varumärke?

I rättslig mening behövs i Sverige ingen särskild markering för att påvisa att ett namn har status av varumärke. Utanför Sverige kan registrerade varumärken markeras genom att det åtföljs av symbolen ®, ett inringat R, för engelska Registered Trade Mark, ‘registrerat varumärke’.

Hur vet man om ett läkemedel är receptbelagt?

Läkemedel som har komplicerade doseringar eller som kan medföra allvarliga biverkningar även i rekommenderad dos är receptbelagda. Oftast är det en läkare som skriver ut recept. Även annan vårdpersonal, till exempel tandläkare och vissa distriktssköterskor kan skriva ut en del läkemedel.

Hur vet man om ett läkemedel är narkotikaklassat?

Narkotikaklassade läkemedel Med “narkotika” menas läkemedel och hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter. Vissa substanser är narkotikaklassade i Sverige på grund av internationella överenskommelser, andra är narkotikaförklarade av svenska regeringen.

Vad kallas en förteckning om receptbelagda läkemedel?

Blanketten “Recept för särskilda läkemedel” ska användas vid förskrivning av samtliga särskilda läkemedel.

Vad är Fass 1177?

Fass används inom vården, på apotek och av patienter och närstående och har varje månad över 4 miljoner besök. Det gör Fass till Sveriges näst mest använda webbplatser med hälso- och sjukvårdsinformation, efter 1177.

Vad räknas som ett varumärke?

Ett varumärke kan till exempel bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, hologram eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning. En varumärkesregistrering gäller i tio år och du kan förnya registreringen hur många gånger som helst.

Vad är ett varumärkesskydd?

Registrerar du ditt varumärke får du ensamrätt – ingen annan får använda det på sina varor eller tjänster. Det gör att du kan styra hur ditt varumärke används och se till att det inte används på fel sätt av fel personer.

Vad innebär högkostnadsskyddet vid läkemedel?

Den maximala kostnaden för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 350 kronor under en 12-månadersperiod räknat från ditt första inköp. Första gången du köper läkemedel på recept efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut påbörjar du en ny 12-månaders period.

Hur kan du veta om ett läkemedel är olämpligt att använda i samband med körning?

Är din medicin trafikfarlig?

 • känner dig trött eller yr.
 • reagerar långsammare än vanligt.
 • tycker att vardagssaker känns besvärligare än förr, till exempel att öppna förpackningar, laga mat och hålla reda på flera saker samtidigt.
 • får besvär med syn och hörsel.
 • får svårt att följa med i samtal.

Vad är Kontrolläkemedel?

Narkotikaklassade läkemedel (kontrolläkemedel) Läkemedelsverket delar in narkotiska ämnen i fem förteckningar där förteckning I i regel inte har någon medicinsk användning och förteckning II-V innehåller ämnen som finns i läkemedel, så kallade kontrolläkemedel.

Vad är en Läkemedelsförteckning?

I Läkemedelsförteckningen finns information om de läkemedel som patienten hämtat ut på apotek. Syftet är att öka patientsäkerheten och åstadkomma bättre läkemedelsanvändning. För att vårdpersonal ska kunna ta del av uppgifterna krävs en vårdrelation och samtycke från patienten.

Vad innebär det att man får ett läkemedel på recept?

När du får ett recept utskrivet ska du fråga tills du verkligen förstår hur läkemedlet ska användas. Några viktiga frågor är: Varför du får läkemedlet. Vilken effekt läkemedlet har på sjukdomen.

Vad är Fass se?

Fass, förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, är en sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin till olika förskrivare av läkemedel och apotekspersonal.

Var hittar man information om läkemedel?

Via Läkemedelsverkets hemsida (lakemedelsverket.se, ”sök läkemedelsfakta”) eller som en del av EPAR (European Public Assessment Report) hos EMA (www.ema.europa.eu) kan du dock hitta den även för produkter som inte är med i Fass.

Hur uppkommer ett varumärke?

2.3 Vem innehar varumärkesrätt? Varumärkesrätten förutsätter inte att en fysisk person får rättigheten. Det vanliga är att företag är innehavare av registrerade varumärken och inarbetade varukännetecken. Varumärkesrätt kan säljas eller licensieras ut.

Kan vem som helst äga ett varumärke?

Kan vem som helst äga ett varumärke? Ja, både fysiska och juridiska personer. Förklara kort varför ett registrerat varumärke har ett bättre skydd än andra rättsligt skyddade varumärken!

Vad menas med särskiljningsförmåga?

Ett varumärke kan ha det man kallar ursprunglig särskiljningsförmåga. Det innebär att varumärkets utformning i sig är tillräcklig för att kunna skilja märkesinnehavarens varor och tjänster från andras.

Vad menas med inarbetning?

Inarbetning. Skydd för varukännetecken kan uppkomma genom inarbetning. Inarbetning betyder förenklat att tecknet är tillräckligt känt hos omsättningskretsen (varumärkeslagens allmänna beteckning för den kundkrets eller målgrupp som tecknet riktar sig till) så att det fungerar som just som ett varukännetecken.