Vad betyder symbolerna på frysen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder symbolerna på frysen?
 2. Vad betyder snöflingan på frysen?
 3. Hur kallt ska det vara i en frys?
 4. Vad betyder LF på Cylinda frys?
 5. Varför piper min frys?
 6. Varför blinkar varningslampan på frysen?
 7. Vad betyder snöflingan i kylen?
 8. Hur mycket ska en frys stå på?
 9. Vad är normal kylskåpstemperatur?
 10. Varför låter min frys?
 11. Varför piper frysen Cylinda?
 12. Hur får man en frys att sluta pipa?
 13. Varför larmar kylskåpet?
 14. Varför blinkar kylskåpet?
 15. Varför larmar frysen?
 16. Hur kall ska Kyl vara?
 17. Vad ska en kyl stå på?
 18. Vilken siffra blir det kallare på i kylskåpet?
 19. Varför blir det så mycket is i kylskåpet?
 20. Varför låter kyl frys?

Vad betyder symbolerna på frysen?

Ett GRÖNT ljus betyder att frysen har strömtillförsel. Ett GULT ljus betyder att FastFreeze-alternativet är påkopplat. Ett RÖTT ljus varnar för att temperaturen är för hög inne i frysen. …

Vad betyder snöflingan på frysen?

Den ser till att luften håller samma temperatur i hela frysen, och förhindrar frost- och isbildning. Du slipper inte bara att frosta av frysen, utan du får också mer plats till matförvaring.

Hur kallt ska det vara i en frys?

Kylen ska ha plus fem grader och frysen ska ha minus 18 grader.Om du sänker en grad använder frysen eller kylen fem procent mer el.

Vad betyder LF på Cylinda frys?

Kylen startar automatiskt när strömstyrkan uppnått tillräcklig nivå. LF Frysen är inte tillräckligt kall Varningen visas om det varit strömavbrott under en längre tid och när apparaten startas upp för första gången. LP Låg strömstyrka Apparaten skiftar till standby- läge när strömstyrkan faller under 170 Volt.

Varför piper min frys?

Om den piper ihållande, ska du prova att släcka och tända skåpet. Temperaturen i frysen är för hög och frysvarorna tinar. Allt detta beror på de stora intervall inom vilka kompressorn inte arbetar.

Varför blinkar varningslampan på frysen?

Temperaturlarm: Den röda lampan blinkar. Lampan börjar blinka när det är varmare i frysen än den tempratur som är inställd. … Lampan lyser grönt igen när frysen åter håller den inställda temperaturen.

Vad betyder snöflingan i kylen?

En snöflinga symboliserar den totala fryskapaciteten uppmätt i liter. En dryckeskartong symboliserar kylfack och svalutrymmen uppmätta i liter. En megafon symboliserar hur många decibel produktens bullernivå mäter vid drift och det anges vilken ljudklass från A (bäst) till D (sämst) produkten placeras i.

Hur mycket ska en frys stå på?

När det gäller din frys är det är inte så att -36 °C är dubbelt så bra som -18. Allt under -22 grader är i praktiken att kasta energi rätt ut genom fönstret. Så det är alltså bäst att hålla temperaturen i frysen mellan -18 och -22 grader.

Vad är normal kylskåpstemperatur?

Rekommenderad temperatur: Kyl +4-5°C, sval +6°C till +12°C, frys -18°C. Lägg in en termometer i kylskåpet. Vissa kylskåp är kallast längst ner medan andra är kallast längst upp. Förvara mjölk, kött och fisk där det är kallast och grönsaker där temperaturen är högre.

Varför låter min frys?

När kylmedel pumpas runt i kylskåpet kan du ibland höra ett gurglande eller bubblande ljud. Kylskåpet kan även ge ifrån sig ett klickljud, vilket oftast betyder att kompressorn slås av och på. Surr, vibrationer och andra metalliska ljud har ofta något att göra med rörsystemet och hörs i förbindelse med avfrostning.

Varför piper frysen Cylinda?

orsak “Uppstår när en eller flera av apparatens delar går sönder eller ett problem uppstår i kylsystemet.” Lösning: “Ring Service omedelbart.”

Hur får man en frys att sluta pipa?

Lösning

 1. Kontrollera så att dörren har stängts ordentligt.
 2. Kontrollera listen så att den är hel och ren.
 3. Stäng av larmet enligt bruksanvinsingen.
 4. Om problem kvarstår, bryt strömmen till skåpet i 30 sekunder.
 5. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter.

Varför larmar kylskåpet?

När kylmedel pumpas runt i kylskåpet kan du ibland höra ett gurglande eller bubblande ljud. Kylskåpet kan även ge ifrån sig ett klickljud, vilket oftast betyder att kompressorn slås av och på. Surr, vibrationer och andra metalliska ljud har ofta något att göra med rörsystemet och hörs i förbindelse med avfrostning.

Varför blinkar kylskåpet?

Om kylskåpets display blinkar, så beror det troligen på att displayen är defekt. … Kom ihåg att ange så mycket som möjligt från kylskåpets eller frysens typskylt. Men uppmärksamma att det också kan finnas ett kretskort i kylskåpet och detta kan också vara orsaken till felet.

Varför larmar frysen?

Frysens röda ljus eller larm för hög temperatur sätts på när det inte är tillräckligt kallt. Detta innebär att frysen inte är lämplig för förvaring av fryst mat förrän lampan har släckts. … Det tar längre tid för frysen att stabilisera den inre temperaturen när den fylls med varm mat.

Hur kall ska Kyl vara?

Rekommenderad temperatur: Kyl +4-5°C, sval +6°C till +12°C, frys -18°C. Lägg in en termometer i kylskåpet. Vissa kylskåp är kallast längst ner medan andra är kallast längst upp. Förvara mjölk, kött och fisk där det är kallast och grönsaker där temperaturen är högre.

Vad ska en kyl stå på?

Rätt temperatur i kylskåp bör vara max 8 grader. Livsmedelsverket rekommenderar att normal temperatur i kylskåp ska vara 5 grader eftersom man då kan få livsmedel att hålla längre.

Vilken siffra blir det kallare på i kylskåpet?

Enligt den amerikanska motsvarigheten till Livsmedelsverket (fast bra mycket större), Food and drug administration (FDA), ska kylskåpets temperatur vara inställd på 40 grader Farenheit eller lägre. Det är cirka 4 grader Celsius. Frysen ska då stå på cirka – 18 grader (0 grader Farenheit).

Varför blir det så mycket is i kylskåpet?

Den varma luften som kommer in leder till en motreaktion i kylaggregatet. Varm mat har ställts in. Frost kan också bildas i kylen när man ställer in mat som är varm. Det bästa är att låta varm mat svalna innan man ställer in den i kylen.

Varför låter kyl frys?

Det är normalt att brumma Viktigt att komma ihåg: alla kylskåp ger något slags ljud ifrån sig. Vanligtvis brummar de lite. Det är så de låter. Ett annat ljud är ett gurglande när kylgasen förångas, vilket är mekanismen för att kyla kylskåpet.