Vad betyder Varningssymbolerna i bilen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder Varningssymbolerna i bilen?
 2. Vad betyder triangel med utropstecken?
 3. Varför lyser varningstriangel?
 4. Vad gör du om denna varningslampa tänds under färd?
 5. Vad betyder motorstyrning?
 6. Vad betyder olika varningssymboler?
 7. Varför lyser Temperaturlampan?
 8. Varför lyser Kylarlampan?
 9. Vilken lampa tänds om bromsvätskan behöver fyllas på?
 10. Vad gör du om Oljetryckets varningslampa tänds under körning?
 11. Varför lyser Servicelampan?
 12. Vad betyder om Motorlampan lyser?
 13. Vad betyder utropstecken bil?
 14. Vad betyder rött utropstecken?
 15. Vad betyder symbolen skadlig?
 16. Varför lyser motorolja?

Vad betyder Varningssymbolerna i bilen?

En gul lampa innebär ofta att det trots ett eventuellt problem är okej att köra vidare en begränsad sträcka. Lyser en röd lampa bör du däremot stanna mer omedelbart på ett säkert ställe, kontrollera i bilens manual vad lampan innebär och vid behov ringa assistans, för att ta bilen till en verkstad.

Vad betyder triangel med utropstecken?

Glödlampa​ (med utropstecken) lyser gult: Indikerar att en någon av ​bilens lampor​ är sönder och behöver bytas ut. … Servicelampan lyser​ gult (utropstecken i triangel): När den här varningslampan lyser betyder att det är dags för att ​lämna in bilen på service​.

Varför lyser varningstriangel?

Om den här lampan tänds är det något som är fel på bromssystemet. Antingen är det för lite bromsvätska eller så är någon av bromsarna ur funktion.

Vad gör du om denna varningslampa tänds under färd?

Om du är ute och kör och ser att oljetryckslampan tänds, ska du genast köra åt sidan och direkt stänga av motorn. Fortsätter du köra, trots att varningslampan lyser, finns det risk att motorn skär ihop och tar skada.

Vad betyder motorstyrning?

Motorstyrning (ECM Engine Control Module eller ECU Engine Control Unit). Tidigare fanns styrenheter för farthållare men dessa ingår nu ofta i motorstyrsystemen. På äldre bilar var ibland motorstyrningen uppdelad på bränslestyrning (FCM Fuel Control Module) och tändningsstyrning (ICM Ignition Control Module).

Vad betyder olika varningssymboler?

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran. … Många kemiska produkter har farliga egenskaper som du behöver känna till om du köper och använder produkterna. Det gäller exempelvis allergiframkallande, irriterande, miljöfarliga eller brandfarliga egenskaper.

Varför lyser Temperaturlampan?

Temperaturslampan lyser Varningslampan som visar en termometer indikerar att motortemperaturen är för hög. Orsaken kan vara brist på kylarvätska eller att något är fel på t. ex. … Låt motorn svalna innan du fyller på kylarvätska så att du inte riskerar att få kokhett vatten över dig.

Varför lyser Kylarlampan?

Ämne: Kylarlampa lyser Problemet är den att fläkten funkar och nivån på vattnet ligger där den ska.

Vilken lampa tänds om bromsvätskan behöver fyllas på?

Bromsvarning (A) Lyser bromsvarningslampan kan det bero på två saker, parkeringsbromsen kan vara åtdragen eller bromsvätskenivån är för låg. Lyser varningslampan på grund av bromsvätskenivån får du inte köra vidare, bilen måste bärgas!

Vad gör du om Oljetryckets varningslampa tänds under körning?

Motorolja lyser rött: När symbolen lyser rött är oljetrycket för lågt. Då ska du omedelbart stoppa bilen och ringa vägassistans för att ta bilen till en verkstad. … Fyll på med olja och starta bilen i högst 5 sekunder. Om lampan slocknar kan du köra vidare.

Varför lyser Servicelampan?

Röd servicelampa lyser Varnar en röd servicelampa på bilens instrumentplanel? Stanna bilen omedelbart och kontakta en bärgare. Att köra vidare kan vara direkt skadligt för bilens motor och i värsta fall kan bilen helt gå sönder.

Vad betyder om Motorlampan lyser?

Att motorlampan lyser beror på att något är fel på motorn, stanna omedelbart om lampan lyser rött och kontakta en verkstad. Lyser lampan gult kan du själv köra till närmsta verkstad för diagnos av vad som kan vara orsaken till att motorlampan lyser.

Vad betyder utropstecken bil?

Varningslampan med en röd cirkel och ett utropstecken kan tyda på ett allvarligt fel på bromssystemet – eller att du har glömt att lägga ur handbromsen innan du började köra. Kontrollera att handbromsen inte är ilagd och att bromsarna fungerar som de ska så fort det är säkert.

Vad betyder rött utropstecken?

Den symboliserar således att kassan vill skriva ut kvitton som hindras av kvittoskrivaren. Felsök din kvittoskrivare för att åtgärda det problem som har orsakat denna varningssymbol. Testa därefter att skriva ut ett kvitto genom att tycka på den röda ikonen.

Vad betyder symbolen skadlig?

Märket betyder att produkten kan vara skadlig om den kommer i kontakt med din hud, ögon eller lungor. Du ska inte få den på huden eller andas in eller svälja något av innehållet. Vissa produkter kan också ge hudallergi.

Varför lyser motorolja?

Oljelampan lyser Symbolen med en oljekanna som lyser rött innebär att bilens oljetryck är för lågt. I bästa fall behöver du bara fylla på motorolja, men det kan också bero på till exempel en läcka. Lyser oljelampan bör du omedelbart stänga av motorn tills du identifierat problemet. Börja med att fylla på motorolja.