Vad bör man tänka på när det gäller arbetsställningar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad bör man tänka på när det gäller arbetsställningar?
  2. Vad händer med kroppen vid för mycket stillasittande?
  3. Hur kan man undvika belastningsskador?
  4. Hur ser ansvarsfrågan ut vid förebyggande arbete?
  5. Hur kan du göra för att förhindra eller förebygga så att du inte får en förslitningsskada?

Vad bör man tänka på när det gäller arbetsställningar?

Risken för besvär ökar vid arbete i kraftigt böjda, sträckta eller vridna arbetsställningar. Leder som belastas när de är maximalt böjda eller sträckta är mer utsatta. Det blir svårare att hinna återhämta sig om rörelser upprepas ofta eller pågår under en längre tid och då ökar risken för besvär.

Vad händer med kroppen vid för mycket stillasittande?

Vi blir sjuka. Stillasittande ökar risken för folksjukdomar som diabetes typ 2, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, benskörhet, hjärtkärlsjukdomar, högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke, cancer (bröst, prostata och tjocktarmscancer), psykisk ohälsa, stressproblematik och ångest.

Hur kan man undvika belastningsskador?

Hur förebygger man belastningsskador? – Genom att träna upp de muskler som inte aktiveras på arbetet. Både städare och de som sitter mycket framför datorn är ofta starka på kroppens framsida. Då är det särskilt viktigt att träna upp baksidan, framförallt axlarnas baksida eftersom det på sikt förbättrar hållningen.

Hur ser ansvarsfrågan ut vid förebyggande arbete?

Det är du som arbetsgivare som är ansvarig för att det finns en fungerande organisation på arbetsplatsen för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp olika brister och risker i arbetsmiljön. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall.

Hur kan du göra för att förhindra eller förebygga så att du inte får en förslitningsskada?

Förebygg arbets- och förslitningsskador

  1. Förstå arbetsgivarens ansvar. Du ska kunna ställa krav på din arbetsplats. …
  2. Förstå arbetstagarens ansvar. Som arbetstagare är det nödvändigt att du upplyser ledning och skyddsombud om de arbetsförhållanden som råder. …
  3. Träning. …
  4. Stillasittande arbete.

Leave a Comment