Vad gör en civilingenjör i industriell ekonomi?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en civilingenjör i industriell ekonomi?
  2. Är civilingenjör en master?
  3. Hur mycket tjänar en civilingenjör i industriell ekonomi?
  4. Varför ska man läsa industriell ekonomi?
  5. Hur många läser industriell ekonomi?

Vad gör en civilingenjör i industriell ekonomi?

Det är vanligt att arbeta med att leda projekt eller effektivisera produktionen i teknikintensiva verksamheter. Typiska roller för en civilingenjör från Industriell ekonomi är projektledare, affärs- och produktutvecklare, analytiker eller entreprenör.

Är civilingenjör en master?

Civilingenjörsutbildningen omfattar fem års studier och leder till en yrkesexamen*. I slutet av ditt tredje år gör du ett kandidatexamensarbete. De två sista åren läser du ett masterprogram som ytterligare formar din specialinriktning som ingenjör och som avslutas med ett större examensarbete.

Hur mycket tjänar en civilingenjör i industriell ekonomi?

En Civilingenjör inom industriell ekonomi i Sverige tjänar i snitt 46 800 kr i månadslön.

Varför ska man läsa industriell ekonomi?

Att plugga till civilingenjör i industriell ekonomi är extra kul (enligt mig) då man får läsa kurser inom många olika områden. Man får en bred utbildning, men kan samtidigt fördjupa sig inom en teknikinriktning. Med färdigheterna man får kan man jobba på en stor variation av företag inom många olika branscher.

Hur många läser industriell ekonomi?

Det här läser du

LabelValueGrunder i industriell ekonomi och management17Valbart utrymme10Teknisk inriktning – bio data energi maskin system24Masterprofil – industriell ekonomi22

Leave a Comment