Vad gör en huvudredaktör?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en huvudredaktör?
  2. Hur blir man chefredaktör?
  3. Vad heter de som skriver tidningar?
  4. Vad är en Bildchef?
  5. Vad heter dom som skriver nyheter?

Vad gör en huvudredaktör?

Det är redaktören som i nära samarbete med författaren eller översättaren svarar för den närgångna granskningen av texten för att hitta språkfel, faktafel och brister i logik och konsekvens. Är det en illustrerad bok ansvarar redaktören, eller i vissa fall bildredaktören, för anskaffningen av de bilder som behövs.

Hur blir man chefredaktör?

De flesta förlagsredaktörer kommer från närbesläktade områden såsom tryckeribranschen, bokhandeln, tidningsutgivning och journalistik. En akademisk examen med litteraturvetenskap eller svenska som huvudämne är oftast en bra grund för den som vill arbeta på förlag med mer skönlitterär inriktning.

Vad heter de som skriver tidningar?

Redaktör – yrkestiteln för en person som bestämmer eller redigerar innehåll i en tidning, tidskrift eller bokverk. Titeln förekommer även i radio eller TV. Ordet har traditionellt också använts som titulering av journalister i största allmänhet.

Vad är en Bildchef?

Nyhetschef är arbetsledaren för reportrar, och ofta fotografer, på dagstidningar, tidskrifter, eller etermedier. Nyhetschefen kan ibland också benämnas redaktionell samordnare eller redaktionssekreterare. … På sådana redaktioner benämns ibland fotografernas arbetsledare för bildchef.

Vad heter dom som skriver nyheter?

Att vara journalist / reporter är så mycket mer än att skriva för en tidning, jobba inom TV, radio eller andra berättande medier.

Leave a Comment