Vad gör Statens Institutionsstyrelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör Statens Institutionsstyrelse?
 2. Vad får man göra på SiS?
 3. Vad betyder ordet SiS?
 4. Får man använda mobilen på SiS?
 5. Vad är målet med sluten ungdomsvård?
 6. Vad är Sishem?
 7. Varför sitter man på SiS?
 8. Varför får man ungdomsvård?
 9. Vad menas med svikt?
 10. Vad innehåller SIS?
 11. Vilka hamnar på SiS?
 12. Vilka sitter på SiS?
 13. Vilka brott ger sluten ungdomsvård?
 14. Vem hamnar på SiS hem?
 15. Vem betalar SiS?
 16. Vad står LSU för?
 17. Vilka placeras på SiS?
 18. Varför straffmyndig?
 19. Varför ungdomstjänst?
 20. Vad betyder hårdföra?

Vad gör Statens Institutionsstyrelse?

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. … Vi tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Vad får man göra på SiS?

Den som är inskriven på SiS har rätt att ringa och ta emot telefonsamtal, ta emot besök och vistas utanför hemmet i den utsträckning det är lämpligt. SiS kan i vissa fall neka en ungdom att ta emot besök eller tala i telefon, till exempel om det kan äventyra vården eller ordningen på hemmet.

Vad betyder ordet SiS?

SiS är en förkortning för Statens institutionsstyrelse.

Får man använda mobilen på SiS?

Om du försöker lämna ungdomshemmet så har personalen rätt att hindra dig. De kan hålla dig kvar till exempel genom att hålla fast dig. Du får använda elektroniska kommunikationstjänster, till exempel telefon och internet, på de tider som gäller på ungdomshemmet.

Vad är målet med sluten ungdomsvård?

Du har begått ett brott, men eftersom du är så ung har du blivit dömd till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Därför har du kommit till ett av SiS särskilda ungdomshem. Du kommer att få vård och behandling som ska hjälpa dig så att du inte fortsätter att begå brott.

Vad är Sishem?

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. … Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare.

Varför sitter man på SiS?

Den som döms till sluten ungdomsvård har begått ett brott men är så ung att man inte kan bli dömd till fängelse. Ungdomar som döms till sluten ungdomsvård kommer till ett av SiS särskilda ungdomshem. Där får de vård och behandling som ska hjälpa dem så att de inte fortsätter att begå brott.

Varför får man ungdomsvård?

Ungdomsvård. Är du under 21 år kan du dömas till ungdomsvård om du har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Vad menas med svikt?

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Det betyder att hjärtat inte orkar pumpa runt den mängd blod som behövs för att ge kroppens olika delar tillräcklig med syre och näring. Något som med tiden kan leda till att vätska samlas i lungorna och andra delar av kroppen.

Vad innehåller SIS?

SiS insynsråd består av representanter för bland annat riksdag och kommuner. Insynsrådet ska ha insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. SiS centrala brukarråd för ungdomsvården och missbruksvården ger röst åt ungdomarna och klienterna på våra ungdomshem och LVM-hem.

Vilka hamnar på SiS?

Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare.

Vilka sitter på SiS?

På ungdomshemmet finns personal – behandlingsassistenter, lärare, psykologer, sjuksköterskor med flera. De ska hjälpa dig, bland annat med att planera din behandling och förbereda din frigivning, och tillsammans med dig skriva en så kallad verkställighetsplan. Personalen kommer att berätta mer om det.

Vilka brott ger sluten ungdomsvård?

För riktigt allvarliga brott, till exempel mord eller våldtäkt, finns straffet sluten ungdomsvård. Du som begår ett allvarligt brott när du är 15 till 17 år döms ofta till sluten ungdomsvård, i stället för fängelse. I sluten ungdomsvård blir man inlåst på ett ställe med andra dömda ungdomar.

Vem hamnar på SiS hem?

Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare.

Vem betalar SiS?

Avgifterna för LVM-vård är också differentierade och varierar mellan 3 000 och drygt 4 000 kronor. En plats för sluten ungdomsvård kostar 6 000 kronor per dygn. Staten betalar hela kostnaden. SiS har ungefär 2 800 tillsvidareanställda.

Vad står LSU för?

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15-17 år blir oftast dömda till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Det är ett tidsbestämt straff som ungdomarna avtjänar på speciella avdelningar på SiS särskilda ungdomshem, enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).

Vilka placeras på SiS?

Det är när sådana insatser inte fungerar som socialtjänsten ansöker om en placering hos SiS. Det är ungdomar med mycket svåra problem som får vård hos oss. Utagerande beteende, våld, missbruk och kriminellt beteende är vanliga orsaker till placering.

Varför straffmyndig?

Den som är 15 år är straffmyndig och kan dömas för de brott man begår. För unga finns särskilda påföljder som ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård. … Begår man ett brott innan dess är det socialtjänsten i den kommun man bor i som beslutar om lämpliga åtgärder.

Varför ungdomstjänst?

Ungdomstjänst ska användas för unga som begått brott och har behov av vägledning och gränssättning i olika frågor. Man kan bli dömd till ungdomstjänst i lägst 20 timmar och högst 150 timmar. Påföljden består av två delar. En obligatorisk samtalsdel och en arbetsdel då man arbetar oavlönat.

Vad betyder hårdföra?

Hårdför betyder ungefär detsamma som hård.