Vad händer när man förbränner Järnull?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer när man förbränner Järnull?
 2. Varför kan man inte tända eld på en Stålklump?
 3. Vad gör du om det brinner i grytan när du poppar popcorn med olja?
 4. Hur lång tid tar det för en brand att utvecklas?
 5. Vad bör du tänka på vid sågning av tryckimpregnerat virke?
 6. Vad menas med antändningstemperatur?
 7. Varför väger en papperstuss mindre efter förbränning?
 8. Hur man släcker en brand?
 9. Varför ska man inte hälla vatten på brinnande olja?

Vad händer när man förbränner Järnull?

Förbränningen av stålullen Stålullen innehåller järn (Fe). I luften som vi andas finns det syre, O2. Vid förbränningen reagerar järnet med syret och bildar en järnoxid, Fe2O3. … Järnet har oxiderats till trevärt järn, Fe3+.

Varför kan man inte tända eld på en Stålklump?

Vid kvävning tar du bort brandtriangelns syre. Du kan även kyla, ta att värme försvinner, eller ta bort det brännbara materialet. Försök förklara varför man kan tända eld på stålull men inte på en stålklump. I stålull finns syre mellan, vilket elden kräver för att kunna brinna.

Vad gör du om det brinner i grytan när du poppar popcorn med olja?

Om det börjar brinna i en kastrull släcker du genom att lägga på ett lock. Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Vatten i en brinnande kastrull börjar förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Vattenångor kan kasta iväg brinnande olja och branden riskerar att spridas.

Hur lång tid tar det för en brand att utvecklas?

Den tid detta fortgår beror på materialets tjocklek. Rökutvecklingen från brinnande trä är måttlig och rökgaserna är sällan frätande. Vid fullt utvecklad brand är förkolningshastigheten i trä vanligen cirka 0,6-1,0 mm/minut. Innanför kolskiktet påverkas träet av den förhöjda temperaturen.

Vad bör du tänka på vid sågning av tryckimpregnerat virke?

Det obearbetade ändträet har nämligen det bästa skyddet. Där det är oundvikligt med kapning och viss bearbetning, bör man efterbehandla dessa ytor med ett träskyddsmedel, behörig hetsklass 3, avsett för ytbehandling. Avfall och spill från impregnerat trä ska hanteras enligt anvis ningar från kommunens miljökontor.

Vad menas med antändningstemperatur?

Ett ämnes antändningstemperatur är den temperatur vid vil- ken ämnet antänds utan att en öppen låga tillförs. Glöm inte att vissa ämnen kan vara mycket heta utan att det syns. Beroende på material och omgivande ljus kan fasta kroppar ha en temperatur på upp till 530 grader innan de av- ger synligt ljus.

Varför väger en papperstuss mindre efter förbränning?

Kopieringspapper, papper till böcker och omslagspapper behöver ha bättre kvalité så till det använder man kemisk massa. Askan blir då ljus eftersom den innehåller tillsatser som kaolin och krita för att få vitare och mindre genomskinligt papper.

Hur man släcker en brand?

Checklista

 1. Dra ur säkringen.
 2. Lossa slangen.
 3. Rikta munstycket mot det som brinner.
 4. Sikta innan du trycker in handtaget.
 5. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 6. Gå nära branden och huka dig ner.
 7. Tryck in handtaget.
 8. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Varför ska man inte hälla vatten på brinnande olja?

Om du häller vatten i en brinnande kastrull börjar vattnet koka och förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Om det är olja eller fett som brinner river ångan med sig den brinnande oljan och kastar i väg den åt alla håll. Då sprids branden snabbt i hela köket och du själv kan få svåra brännskador.

Leave a Comment